Index

Polestar 2 – Friðhelgistilkynning fyrir bifreið

30.05.2024

1. Kynning

Þessi friðhelgistilkynning útskýrir hvernig Polestar ("við", "okkur", "okkar") vinnur úr gögnum sem verða til úr bílum þegar þú notar Polestar bíl og tengda þjónustu sem Polestar og samstarfsaðilar þess veita.

Það er okkur mikilvægt að vera gagnsæ og að þú sért upplýstur um hvernig við notum persónuupplýsingar þínar. Í þessari friðhelgistilkynningu finnur þú upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga sem tengjast mismunandi eiginleikum bílsins, en þú finnur ekki útskýringar á eiginleikunum sjálfum hér - til þess skaltu skoða handbók eiganda. Þessi tilkynning hefur forgang ef misræmi er á milli tilkynningarinnar og eigendahandbókarinnar hvað varðar vinnslu persónuupplýsinga. Umfang gagnavinnslunnar fer eftir þjónustunni sem bíllinn þinn er búinn og þeirri þjónustu sem þú velur að virkja. Þessi tilkynning lýsir víðtækustu vinnslu sem mögulegt er. Ef þú ert með eldri bílgerð, eða ef ný gerð er ekki búin ákveðnum eiginleika, mun gagnavinnslan sem tengist þeim eiginleika ekki eiga sér stað.

Þessi friðhelgistilkynning nær ekki yfir:

 • Útvegun internetþjónustu í bifreið þinni, sem er veitt af farsímafyrirtæki óháð Polestar.

 • Farsímaforrit frá Polestar, eins og Polestar appið.

 • Bílaþjónustu Google: Polestar 2 kemur með innbyggðu Google sem þýðir að upplýsinga- og afþreyingarkerfið keyrir á Android Automotive stýrikerfinu sem býður upp á Google bílaþjónustu (t.d. Google reikning, Google kort, Google aðstoðarmann og Google Play Store). Upplýsinga- og afþreyingarkerfið býður einnig upp á þann möguleika að skrá sig inn með Google reikningi. Í þessum tilvikum er Google ábyrgðaraðili gagna og Polestar tekur ekki þátt í vinnslu persónuupplýsinga þinna. Frekari upplýsingar er að finna á persónuverndarstefna Google. Notkun þín á bílaþjónustu Google fellur enn frekar undir þjónustuskilmála Google og þjónustuskilmálar Google korta.

 • Forrit og þjónusta þriðju aðila í bílnum: Eiginleikarnir sem eru í boði í Google Play Store eru í boði hjá sjálfstæðum söluaðilum, á svipaðan hátt og þeir starfa í snjallsíma. Þegar þú tengir ökutækið þitt við forrit þriðja aðila eru persónugögn þín og gögn tengd ökutækinu flutt til þriðja aðilans sem útvegar forritið til að virkja tenginguna og notkun þína á þjónustu þriðja aðila. Frekari upplýsingar er að finna í skilmálum og skilyrðum einstakra þjónustuveitenda ásamt persónuverndarstefnu þeirra.

 • Virðisaukandi þjónusta þriðja aðila byggð á gögnum ökutækis (eins og greitt-eftir-akstri trygging).

2. Hvenær vinnum við úr persónuupplýsingum þínum?

2.1 Yfirlit

Í þessum hluta finnur þú upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar við vinnum um þig, í hvaða tilgangi, hver lagagrundvöllur okkar fyrir vinnslunni er, hversu lengi við vinnum úr persónuupplýsingum þínum og hver ber ábyrgð á hverjum vinnslutilgangi. Við kunnum að vinna úr persónuupplýsingum þínum í ýmsum tilgangi í einu. Upplýsingum um vinnsluaðgerðirnar er skipt í eftirfarandi kafla:

 1. 1.

  Umferðaröryggi og umferðarstjórnun: Aðgerðir ökutækis sem upplýsa þig um ástand vega og vara þig við utanaðkomandi hættum, svo sem tengt öryggi og upplýsingar um umferðarskilti; innri viðbrögð, s.s. neyðarþjónusta (eCall), vegaaðstoð, og tæki til árekstrarrannsókna, s.s. viðburðagagnariti ökutækis ("svartur kassi") og virkur öryggisgagnariti. Lestu meira.

 2. 2.

  Viðhald og viðgerðir: Úrvinnsluaðgerðir sem tengjast hugbúnaðaruppfærslum og eiginleikum villutilkynninga. Lestu meira.

 3. 3.

  Polestar Connect og Polestar öpp í bílnum: Úrvinnsla ökutækjagagna sem nauðsynleg eru til að virkja fjartengda eiginleika ökutækis sem eru aðgengilegir í Polestar appinu og til að virkja Polestar öpp í bílnum, svo sem Range appið, Performance appið, Journey Log og Air Quality appið. Lestu meira.

 4. 4.

  Tengiliðir við þig: Vinnslustarfsemi sem er nauðsynleg fyrir þjónustu við viðskiptavini sem tengist ökutæki. Lestu meira.

 5. 5.

  Þróun viðskipta, vara og þjónustu: Vinnslustarfsemi sem nauðsynleg er fyrir áframhaldandi vinnu okkar við að þróa fyrirtæki okkar, kerfi, vörur og þjónustu. Lestu meira.

 6. 6.

  Lagaskyldur og frjálsar skuldbindingar og ef upp koma kröfur, deilur, eftirlit o.s.frv., vinnslustarfsemi sem er nauðsynleg vegna skýrslugjafar um losun, vöktunar á netöryggisógnum, umsjón með skyldum vöruframleiðanda, s.s. innköllunum, endurheimtum, ábyrgðum og öðrum kvörtunum, beiðnum skráðra einstaklinga, brotum við meðferð persónuupplýsinga og eftirliti, deilumálum, bókhaldi, flutningi gagna við samruna og öflun og miðlun persónuupplýsinga til yfirvalda. Lestu meira.

3. Hvaðan fáum við persónuupplýsingar þínar?

Við söfnum aðallega persónuupplýsingum þínum beint frá ökutæki þínu, en í sumum tilfellum söfnum við einnig persónuupplýsingum frá öðrum aðilum, þ.e. þegar:  

 • þjónusta er framkvæmd á ökutæki þínu: Við söfnum upplýsingum um þjónustuna sem framkvæmd er á ökutækinu þínu á þjónustustað Polestar.

 • þú ert í sambandi við viðskiptavinaþjónustu okkar (t.d. þjónustuver; þjónustudeild): Við fáum upplýsingar til dæmis ef beiðni um vegaaðstoð er lögð fram.

 • við fáum beiðni fyrir þína hönd frá einu af hlutdeildarfélögum Polestar.

 • við þurfum að athuga skráðan eiganda hjá yfirvöldum (öku- og ökutækjaleyfisstofnun) í innköllunarmálum: Við söfnum nafni þínu, heimilisfangi, símanúmeri og netfangi frá yfirvöldum. 

 • Við fáum beiðni um eigendaskipti frá skráðum eiganda ökutækisins: Við sækjum tölvupóstfang nýja eigandans frá skráðum eiganda.

4. Birting persónuupplýsinga þinna

4.1 Hvernig birtum við persónuupplýsingar þínar og hverjum við látum þær í té

Til að veita vörur okkar og þjónustu og til að fara að lögum og reglugerðum þurfum við að deila persónuupplýsingum þínum með öðrum, þ.m.t. öðrum fyrirtækjum innan Polestar Group og þriðju aðilum sem aðstoða okkur á ýmsum sviðum viðskipta okkar og hjálpa okkur að afhenda vörur okkar og þjónustu. Flokkar viðtakenda eru taldir upp hér að neðan.

 • Hlutdeildarfélög Polestar;

 • Þjónustuveitendur Polestar: Við notum aðra til að hjálpa okkur að veita þjónustu okkar (t.d. þjónustuveitendur sem bera ábyrgð á viðhaldi á rekstri og tæknilegum stuðningi við upplýsingatæknilausnir okkar; póst- og skilaboðaþjónusta; bankar og greiðsluþjónustuveitendur; veitendur greiningarþjónustu). Þeir munu hafa aðgang að upplýsingum þínum eftir því sem nauðsynlegt er til að framkvæma þessi verkefni fyrir okkar hönd og er skylt að birta þær ekki eða nota þær í öðrum tilgangi;

 • Þjónusta annarra: Þú getur tengt ökutækið þitt við þjónustu annarra, t.d. veitendur forrita í bílnum eða fyrir farsíma og samfélagsmiðla;

 • Yfirvöld: Við ákveðnar kringumstæður kann okkur að vera skylt samkvæmt lögum að gefa upplýsingar til stjórnvalda eða löggæsluyfirvalda, t.d. lögreglu, persónuverndaryfirvalda, skattayfirvalda, opinberra dómstóla, yfirvalda sem annast opinbera skráningu ökutækisins eða löggæslustofnana. Þetta getur verið til að bregðast við gildum og lögmætum beiðnum, svo sem stefnum, dómsúrskurðum eða öðrum lagalegum ferlum. Við kunnum einnig að birta upplýsingar þegar nauðsyn krefur til að vernda réttindi, eignir eða öryggi þitt, okkar eða annarra. Við fylgjum öllum gildandi lögum og reglugerðum um upplýsingagjöf til yfirvalda. Við förum vandlega yfir hverja beiðni til að tryggja réttmæti hennar og lögmæti, sem og áhrif birtingar gagna á þá aðila sem beiðnin varðar áður en upplýsingar eru birtar. Við leitumst við að vernda friðhelgi þína og réttindi að því marki sem lög leyfa. Komi fram beiðni stjórnvalda um upplýsingar munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til að tilkynna þér um það nema lög eða dómsúrskurður banni það. Ef þú hefur einhverjar spurningar eða áhyggjur af starfsháttum okkar við að veita yfirvöldum upplýsingar skaltu vinsamlegast hafa samband við okkur;

 • Viðskiptafélagar, t.d. Volvo Car Corporation, verkstæði og þjónustustaðir, fjármála- og eignarleigufyrirtæki, tryggingafélög, hleðsluþjónusta fyrir ökutæki, lögfræðingar, auglýsingastofur/fyrirtæki og markaðsrannsóknarfyrirtæki og;

 • Veitendur samfélagsmiðlavettvanga.

4.2 Vinnsla persónuupplýsinga þinna utan ESB/EES

Við leitumst við að vinna persónuupplýsingar þínar innan ESB/EES svæðisins. Hins vegar verða persónuupplýsingar þínar fluttar út fyrir ESB/EES í sumum tilfellum, svo sem þegar við deilum upplýsingunum þínum með viðskiptafélaga eða undirverktaka sem starfar utan ESB/EES.

Við flytjum persónuupplýsingar til eftirfarandi landa fyrir utan ESB/EES: Bandaríkjanna og Bretlands.

Við tryggjum alltaf að sama háa verndarstigið gildi um persónuupplýsingar þínar samkvæmt GDPR, jafnvel þegar gögnin eru flutt út fyrir ESB/EES. Að því er varðar Bretland hefur framkvæmdastjórnin ákveðið að það tryggi fullnægjandi vernd (grein 45 í GDPR), en varðandi flutning til Bandaríkjanna höfum við gert samning samkvæmt fyrirmyndarákvæðum ESB við alla viðeigandi þriðju aðila (46. gr. GDPR) eða þeir eru vottaðir samkvæmt persónuverndarramma ESB og Bandaríkjanna, útvíkkun Bretlands á persónuverndarramma ESB og Bandaríkjanna og/eða persónuverndarramma Sviss og Bandaríkjanna hjá bandaríska viðskiptaráðuneytinu. Auk þess grípum við til frekari tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana þegar þörf krefur, svo sem dulkóðunar og dulnefna.

5. Réttindi þín

Hér að neðan getur þú fundið lista yfir réttindi þín sem tengjast vinnslu okkar á persónuupplýsingum þínum. Ef þú vilt nýta einhver af réttindum þínum skaltu fylla út þetta vefeyðublað eða hafa samband við okkur á einhvern annan hátt. Ef þú hefur einhver andmæli eða kvartanir vegna þess hvernig við vinnum úr persónuupplýsingum þínum, vinsamlegast láttu okkur vita og við munum reyna að hjálpa. Þú hefur alltaf rétt til að leggja fram kvörtun hjá eftirlitsyfirvöldum þar sem þú býrð, vinnur eða þar sem þú telur að brot hafi átt sér stað. Í Svíþjóð er eftirlitsstofnunin sænska eftirlitsstofnunin um persónuvernd (IMY).

5.1 Réttur til upplýsinga og afrits af persónuupplýsingum þínum

Þú hefur rétt á að vita hvort við vinnum persónuupplýsingar um þig. Ef við gerum það hefur þú einnig rétt á að fá upplýsingar um persónuupplýsingar sem við vinnum og hvers vegna við gerum það. Þú átt ennfremur rétt á að fá afrit af öllum persónuupplýsingum sem við höfum um þig.

Ef þú hefur áhuga á sérstökum upplýsingum, vinsamlegast tilgreindu þær í beiðni þinni. Þú getur til dæmis tilgreint hvort þú hafir áhuga á ákveðinni tegund upplýsinga, svo sem hvaða tilteknu samskiptaupplýsingar við höfum um þig eða hvort þú óskir eftir upplýsingum frá tilteknu tímabili.

5.2 Réttur til að rangar eða úreltar persónuupplýsingar séu leiðréttar, uppfærðar eða fullfrágengnar

Ef persónuupplýsingarnar sem við höfum um þig eru rangar hefur þú rétt á að fá þær leiðréttar. Þú átt einnig rétt á að bæta ófullnægjandi upplýsingar með viðbótarupplýsingum sem kunna að vera nauðsynlegar til að upplýsingarnar teljist réttar.

Þegar við höfum leiðrétt persónuupplýsingar þínar, eða bætt hefur verið við þær, munum við upplýsa þá sem við höfum deilt gögnunum þínum með (þegar við á) um uppfærsluna - ef það er ekki ómögulegt eða of þungt í vöfum. Ef þú spyrð okkur munum við að sjálfsögðu einnig segja þér með hverjum við höfum deilt gögnunum þínum.

Ef þú óskar eftir að fá gögn leiðrétt hefur þú einnig rétt á að biðja um að við takmörkum vinnslu okkar á meðan við rannsökum málið.

5.3 Réttur til að persónuupplýsingum sé eytt

Í sumum tilfellum átt þú rétt á að gögnum þínum sé eytt, þ.e. þegar: 

 1. 1.

  gagnanna er ekki lengur þörf í þeim tilgangi sem við söfnuðum þeim fyrir, 

 2. 2.

  þú dregur samþykki þitt til baka og það er enginn annar lagalegur grundvöllur fyrir vinnslunni (ef við á), 

 3. 3.

  gögnin eru notuð fyrir beina markaðssetningu og þú segir upp áskrift að því, 

 4. 4.

  þú andmælir notkun sem byggist á lögmætum hagsmunum okkar og við getum ekki sýnt fram á mikilvægar ástæður fyrir úrvinnslunni sem ganga framar hagsmunum þínum og réttindum, 

 5. 5.

  persónuupplýsingarnar hafa verið notaðar á ólögmætan hátt, eða 

 6. 6.

  eyðing er nauðsynleg til að uppfylla lagaskyldu. 

Ef við eyðum persónuupplýsingum í kjölfar beiðni þinnar munum við einnig upplýsa þá sem við höfum deilt gögnunum þínum með (þegar við á) - ef það er ekki ómögulegt eða of þungt í vöfum. Ef þú spyrð okkur munum við einnig segja þér með hverjum við höfum deilt gögnunum þínum.

5.4 Að mótmæla notkun okkar

Þú hefur rétt til að mótmæla vinnslu sem byggir á lögmætum hagsmunum okkar. Ef þú andmælir notkuninni munum við, byggt á aðstæðum þínum, meta hvort hagsmunir okkar af því að nota persónuupplýsingarnar vegi þyngra en hagsmunir þínir af því að persónuupplýsingar séu ekki notaðar í þeim tilgangi. Ef við getum ekki lagt fram sannfærandi lögmætar ástæður sem ganga framar þínum munum við hætta notkun persónuupplýsinga sem þú mótmælir - að því gefnu að við þurfum ekki að nota gögnin til að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur. Ef þú andmælir notkuninni hefur þú einnig rétt á að biðja um að við takmörkum notkun okkar á meðan við rannsökum málið.

Þú hefur alltaf rétt til að mótmæla og segja upp áskrift að beinni markaðssetningu.

5.5 Réttur til að draga til baka samþykki þitt

Þú hefur rétt til að afturkalla samþykki þitt fyrir tiltekinni vinnslu hvenær sem er. Þú getur dregið samþykki þitt til baka með því að hafa samband við okkur

Afturköllun þín hefur ekki áhrif á úrvinnslu sem þegar hefur farið fram.

5.6 Réttur til að biðja um takmarkanir

Takmörkun þýðir að gögnin eru merkt þannig að þau megi aðeins nota í ákveðnum takmörkuðum tilgangi. Réttur til takmörkunar gildir:

 1. 1.

  þegar þú telur að persónuupplýsingarnar séu rangar/ónákvæmar og þú hefur óskað eftir leiðréttingu. Ef svo er getur þú einnig beðið um að við takmörkum notkun okkar á meðan við rannsökum hvort gögnin séu rétt eða ekki.

 2. 2.

  ef notkunin er ólögmæt en þú vilt ekki að persónuupplýsingunum verði eytt.

 3. 3.

  þegar við þurfum ekki lengur á upplýsingunum að halda í þeim tilgangi sem við söfnuðum þeim fyrir, en þú þarft á þeim að halda til að geta stofnað, haft uppi eða varið réttarkröfur.

 4. 4.

  ef þú mótmælir notkuninni. Ef svo er getur þú óskað eftir því að við takmörkum notkun okkar á meðan við rannsökum hvort hagsmunir okkar af því að vinna úr gögnum þínum vegi þyngra en hagsmunir þínir.

Jafnvel þótt þú hafir beðið um að við takmörkum notkun okkar á gögnum þínum, höfum við rétt til að nota þau til geymslu, ef við höfum fengið samþykki þitt til að nota þau, til að halda fram eða verja lagalegar kröfur eða til að vernda réttindi einhvers. Við kunnum einnig að nota upplýsingarnar af ástæðum sem tengjast mikilvægum almannahagsmunum.

Við munum láta þig vita þegar takmörkunin rennur út.

Ef við takmörkum notkun á gögnum þínum munum við einnig upplýsa þá sem við höfum deilt gögnunum þínum með (þegar við á) - ef það er ekki ómögulegt eða of þungt í vöfum. Ef þú spyrð okkur munum við einnig segja þér með hverjum við höfum deilt gögnunum þínum.

5.7 Réttur til að flytja eigin gögn

Ef úrvinnslan er byggð á samþykki þínu eða samningi okkar á milli hefur þú rétt á að fá persónuupplýsingar sem þú hefur veitt okkur á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði og flytja þær til annars ábyrgðaraðila ("flytjanleiki gagna").

6. Tengiliðir

Polestar Performance AB er helsti tengiliður skráðra einstaklinga sem óska eftir að nýta rétt sinn og helsti ábyrgðaraðili fyrir upplýsingagjöf til skráðra einstaklinga vegna notkunar á gögnum þar sem ábyrgðaraðilinn er fyrirtæki innan Polestar Group. Þú hefur að sjálfsögðu rétt á að nýta réttindi þín samkvæmt GDPR hvað varðar og gegn hverjum ábyrgðaraðila sem nefndur er í þessari stefnu.

Auðkenni og samskiptaupplýsingar hvers ábyrgðaraðila eru taldar upp hér að neðan. 

Polestar Performance AB er sænskur lögaðili með skráningarnúmer fyrirtækis 556653-3096, með póstfangið Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gautaborg, Sweden, og heimilisfang Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Gautaborg.

Polestar hefur útnefnt persónuverndarfulltrúa fyrir Polestar Group sem hægt er að ná í með tölvupósti eða með pósti bréfleiðis eins og tilgreint er hér að neðan: 

 • Tölvupóstfang: dpo@polestar.com

 • Póstfang: Polestar Performance AB, Attention: The Data Protection Officer, 405 31 Göteborg, Sweden

7. Breytingar á þessari tilkynningu

Við áskiljum okkur rétt til að breyta þessari friðhelgistilkynningu af og til. Við munum upplýsa þig um allar breytingar með því að birta uppfærða friðhelgistilkynningu á vefsíðu okkar (þ.m.t. skýringar á uppfærslum). Ef við gerum einhverjar efnislegar breytingar á friðhelgistilkynningu okkar munum við senda tilkynningu í tölvupósti. Við hvetjum þig til að hafa samband við okkur ef þú hefur einhverjar spurningar um friðhelgistilkynninguna eða hvernig við vinnum úr persónuupplýsingum þínum.