Nahan ja vastuullisuuden välinen monimutkainen suhde

Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi meidän on aloitettava alusta. On ajateltava uudelleen ja tehtävä uudelleen. On tutkittava, kehitettävä ja vertailtava. Kun valitsemme materiaaleja ja sitä, miten niitä käytetään suunnittelussa, kestävyyden on oltava päällimmäisenä mielessä. Sitä ei voi saavuttaa prosessin myöhemmissä vaiheissa. Se on varmistettava heti alusta lähtien.

Two hands holding leather samples.

Aloitetaan kuitenkin alusta. Mikä on vastuullinen materiaali ja miten se määritellään? Rutgersin mukaan materiaali on vastuullinen, jos sitä "voidaan tuottaa tarvittavia määriä ilman, että uusiutumattomat luonnonvarat ehtyvät ja ilman, että ympäristön ja keskeisten luonnonvarajärjestelmien vakiintunut tasapainotila häiriintyy".

Joillakin teollisuudenaloilla on paljon tekemistä kestävyyden suhteen. Toiset taas ovat edelläkävijöitä, kuten muoti. Monet muotialan yritykset tutkivat, kehittävät ja käyttävät tuotteissaan uusia, kestäviä materiaaleja, kuten levää, sienirihmastoa ja kaktusta.

Yksi materiaali on pysynyt jatkuvasti käytössä sekä muodissa että autoteollisuudessa sen luontaisen laadun ja toiminnallisuuden ansiosta: nahka. Tarve korvata nahka kestävämmällä vaihtoehdolla on kuitenkin ilmeisempi kuin koskaan johtuen eläinten hyvinvointiin liittyvistä ongelmista, ympäristön saastumisesta, ilmastopäästöistä ja kasvavasta vegaanisten materiaalien kysynnästä. Siksi nahkaa muistuttavat materiaalit ovat nopeasti kasvattamassa suosiotaan, ja nykyään markkinoilta löytyy yli kaksikymmentä erilaista vaihtoehtoa nahalle. Jotkut niistä on valmistettu luonnonmateriaaleista, kuten ananaksesta, sienestä ja kaarnasta, kun taas toiset, kuten PVC, mikrokuitunahka ja PU, ovat muovipohjaisia."Seuraamme Polestarilla tiiviisti kehitystä nahan uusien vaihtoehtojen ympärillä",  sanoo Head of Sustainability Fredrika Klarén. "Valitettavasti nämä materiaalit eivät tällä hetkellä sovellu auton istuimiin, sillä ne eivät täytä tiukkoja vaatimuksiamme elinkaaren ja kulumisen suhteen. Muotiteollisuudella on muita mahdollisuuksia testata näitä materiaaleja varhaisessa vaiheessa, sillä heidän tuotteidensa laatuvaatimukset ja käyttöikä ovat erilaiset kuin meillä. Lisäämme kuitenkin parhaillaan uusia innovatiivisia materiaaleja valikoimaamme ja tutkimme kestävää vaihtoehtoa nahalle, jotta voimme toivottavasti jonain päivänä ottaa sen käyttöön autoissamme."

Vaikka kasvipohjaisten materiaalien markkinat kasvavat, on silti selvää, että laadukkaimmat nahan vaihtoehdot eivät ole vielä yhtä lujia kuin aito nahka, joka on luonnollista, kestävää, mukautuvaa ja hengittävää. Ja oikealla hoidolla se saattaa kestää jopa koko eliniän.

Lyth'sin tekemän vastuullista muotia koskevan raportin mukaan vegaaninahkaa etsitään verkossa noin 33 100 kertaa kuukaudessa, ja tämä määrä kasvaa jatkuvasti. Siinä todetaan myös, että ympäristöystävällisen vegaaninahan kysyntä on kasvanut jonkin verran, mikä viittaa siihen, että kuluttajat ovat tulossa tietoisemmiksi siitä, että vegaanisuus ei välttämättä ole synonyymi kestävyydelle.

"Autoteollisuudessa puhutaan yleensä PVC:n käyttämisestä vegaanisena vaihtoehtona nahalle", Klarén selittää. "Mutta täydellinen siirtyminen aidosta nahasta muovipohjaiseen vaihtoehtoon lisäisi PVC:n käyttöä, mikä aiheuttaisi kielteisiä ympäristövaikutuksia sekä valmistuksessa että elinkaaren loppuvaiheessa."

"Samalla kun jatkamme työtä löytääksemme vaihtoehdon nahalle, kuten muotiteollisuus on tehnyt, käytämme tätä korkealaatuista elintarviketeollisuuden sivutuotetta",  hän jatkaa. "Se on jäljitettävissä ja eläinten hyvinvointi on varmistettu, ja se on kaikkiaan kestävin tällä hetkellä saatavilla oleva vaihtoehto ."

Kestävä kehitys alkaa aivan alusta. Tuotteen valmistusprosessin vaiheet viisi ja kuusi eivät ole kestäviä, jos vaihe yksi ei ole sitä. Siksi ainoa tie eteenpäin on käyttää, kehittää ja tutkia uusia materiaaleja, jotka ovat kestäviä koko elinkaarensa ajan.

Tähän liittyviä aiheita

Polestar 3 under modern structure

Suuri auto, pienempi jalanjälki - miksi Polestar 3 muuttaa käsitystämme SUV-malleista

Ei ole mikään yllätys, että SUV:t ovat yleistyneet kaikkialla. Monipuolinen ja käytännöllinen Sports Utility Vehicle on yksi maailman myydyimmistä automalleista, ja siinä on paljon hyviä ominaisuuksia. Lasten kuljettamiseen jalkapalloharjoituksiin ja kallioisten maastoreittien kiipeämiseen Keski-Aasiassa tarvitaan suuria, käytännöllisiä ja turvallisia ajoneuvoja. Niiden suosiolla on kuitenkin hintansa. Maailman suosikkiauto sattuu nimittäin olemaan yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista.