Sukupuolittuneiden käytäntöjen torjuminen autojen suunnittelussa: Bethany Martin näyttää tietä

Tänään on kansainvälinen naistenpäivä, ja tämän vuoden teemana on "Inspire inclusion". Bethany Martin on Polestarin Ergonomics Attribute Lead, joka työskentelee väsymättä varmistaakseen, että kaikki (ja tarkoitamme kaikki) voivat matkustaa mukavasti Polestarissa.

Bethany Martin standing next to a Polestar 5 prototype, smiling at the camera.

Autoissa vietetään paljon aikaa. Itse asiassa keskivertoamerikkalainen viettää päivittäin noin 100 minuuttia ajamalla. Jos istut autossa melkein 12 tuntia viikossa, haluat varmasti viihtyä. Tuoreen tutkimuksen mukaan mukavuus ajon aikana on yksi tärkeimmistä tekijöistä ihmisille autoa hankittaessa. Onneksemme mukavuus ja tutkimus ovat aiheita, joissa Bethany Martin on asiantuntija.

Bethanyn tehtävänä on tutkia, miten eri kokoiset ihmiset sopivat tuleviin malleihimme ja miten he vuorovaikuttavat niiden kanssa. Hän varmistaa, että jokainen, joka haluaa matkustaa Polestarissa, voi tehdä niin (ja tehdä sen mukavasti). Hän työskentelee monialaisesti teknisen suunnittelun ja muotoilun välillä ja varmistaa, että molemmat osastot pyrkivät optimoimaan mukavuuden ergonomian näkökulmasta.

Keskustelimme hänen kanssaan siitä, miten tärkeää on käyttää monimuotoista tutkittavien joukkoa, miksi muunneltavuus on avainasemassa ja miten keskeistä osallisuus on liiketoiminnan menestyksen kannalta.

A close up of Bethany typing on a computer
A overlook of Bethany working in the Mira office.

Miten päädyit autoalalle?

Opiskeltuani ihmisen biologiaa Glasgow'n yliopistossa (josta pidin kovasti), en tiennyt, mitä tehdä. Eräs tuttavani, joka työskenteli tuolloin Aston Martinilla, ehdotti, että hakisin sinne ergonomiksi, ja sain harjoittelupaikan. Harjoittelun ansiosta minulla oli toinen jalka oven välissä, ja lopulta sain vakituisen työpaikan yrityksestä. Opiskelemalla ja työskentelemällä samaan aikaan sain myös kokemusta tosielämän ergonomisista haasteista.

Kun olin työskennellyt seitsemän vuotta Aston Martinilla, rekrytoija lähestyi minua toisen tehtävän tiimoilta. Siinä vaiheessa ajattelin, että oli aika vaihtaa työpaikkaa, ja minut esiteltiin Polestarille.

Millainen rooli ergonomialla on perinteisesti ollut autojen suunnittelussa nykytilanteeseen verrattuna?

Ergonomiaa sovelletaan autossa moniin eri osa-alueisiin, ja siihen voi kuulua monista eri henkilöistä koostuvia tiimejä, esimerkiksi käyttöliittymän, istuinmukavuuden tai auton asetusten osalta. Monet näistä perinteisistä painopistealueista ovat edelleen tärkeitä, mutta uusien teknologioiden lisääntyessä tilanne muuttuu. Tämän seurauksena ergonomisten tarkastusten merkitys kasvaa, kun tutkitaan niiden vaikutusta autossa oleviin ihmisiin. 

An old photography of Bethany as a child, riding a toy-car.
Ergonomiassa pienet asiat ratkaisevat.
Bethany Martin, Ergonomics Attribute Lead, Polestar

Miten teet tutkimuksesi?

Teen sekä digitaalisia että fyysisiä tarkastuksia, joista osassa kerätään objektiivisia ja osassa subjektiivisia tuloksia. Digitaalisesti työskennellessäni käytän ihmissimulaatio- ohjelmistoja tehdäkseni nukkeja, jotka edustavat eri muotoisia ja kokoisia mahdollisia matkustajia. Sitten kokeilen, miten nämä nuket istuvat oletetuissa asennoissaan, jotta voin arvioida esimerkiksi objektiivista tilavuutta. Tämä on nopein ja helpoin tapa tehdä ergonomisia tutkimuksia.

Heti kun meillä on prototyyppiauto testattavaksi, teen käytännön kokeita. Näitä testejä varten rekrytoin miespuolisia ja naispuolisia osallistujia, jotka ovat sekä lyhyitä että pitkiä ja joilla on erilaisia mielipiteitä ajamisesta. Fyysisten testien avulla kerään subjektiivisia mielipiteitä todellisilta osallistujilta varmistaakseni, että odotetut mielipiteet tilasta vastaavat tosielämän palautetta.

Mitä tarkastelet tutkimuksissasi?

Kun aloitin Polestarilla, pääpainopisteeni olivat matkustajien asennot ja kontaktipisteet auton sisällä. Myöhemmin tämä kehittyi muotoilun hiomiseen mukavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi, mitä tukivat merkittävästi fyysiset testit, joissa käytettiin oikean kokoisia malleja autoista.

Kuinka tärkeää on, että osallistujien joukko on monimuotoinen?

Se on erittäin tärkeää . Teimme kerran tutkimuksen, jossa osallistujat olivat vain pitkiä, mutta meiltä puuttuivat  alle 160 cm:n pituiset naispuoliset osallistujat , jotka ovat aivan yhtä tärkeä ryhmä tutkittavaksi. Meidän oli sitten täydennettävä tutkimuksiamme tällä ryhmällä varmistaaksemme, että olimme kattaneet kaikki alueet. Tutkimus sujui loistavasti, ja ryhmä havaitsi asioita, joita miespuolisena osallistujana ei ehkä edes ajattele tarkistavansa.

Miten yrität käsitellä sukupuolittuneita käytäntöjä tutkimuksissasi?

Vehicle Integration and Ergonomics -ryhmässä tämä asia on aina läsnä. Tiedämme, että kokoja ja muotoja on monenlaisia ja että haluamme ottaa ne huomioon.

Yritämme esimerkiksi varmistaa, että lyhyemmät ja pienemmät ruumiinrakenteet mahtuvat mukaan, koska näissä ryhmissä on yleensä enemmän naisia. Yritän myös ottaa huomioon esimerkiksi muut ominaisuudet, kuten pidemmät kynnet, ja tutkia, miten se vaikuttaa siihen, mitä kytkintä tai kahvaa voi käyttää ja mitä ei. Pienikokoiset naiset eivät esimerkiksi välttämättä pysty käyttämään käsinojaa. Näissä tapauksissa tutkin, aiheuttaako se ongelmia suhteessa muihin toimintoihin ja niin edelleen.

Ergonomiassa pienet asiat ratkaisevat.   

Two women in the Polestar 5 prototype, smiling.

Voitko antaa meille esimerkin sukupuolittuneesta lähestymistavasta autojen suunnittelussa?

Vielä vähän aikaa sitten oli valitettavan yleistä, että naiset tarvitsivat lisätukea tai tyynyn selkänsä taakse, jotta he ylettyivät mukavasti polkimiin. Tämä koski erityisesti premium-luokan autoja, joissa erityisesti naisten oli muutettava istumistaan, jotta he yltäisivät polkimiin ja voisivat ajaa autoa, mikä on varsin vaarallista.

Eri sukupuolia yhdistävät testimme ovat osoittaneet miten tärkeää on, että potentiaalisilla kuljettajilla on käytettävissään laaja valikoima erilaisia istuma-asentoja. Koska naiset ovat yleensä pienikokoisempia, istuinten riittävä säädettävyys eteen- ja ylöspäin tarkoittaa sitä, että naispuoliset kuljettajat voivat saavuttaa ihanteellisen ja mukavan istuma-asennon, joka ei haittaa ensisijaisten hallintalaitteiden (eli polkimien ja ohjauspyörän) tavoittamista tai näkyvyyttä auton ulkopuolelle.

Automme soveltuvat myös pienikokoisemmille henkilöille, ja pyrimme varmistamaan, että istuimen säätövara on riittävän suuri, jotta kaikki pystyvät ajamaan autoa turvallisesti.

Onko mahdollista tehdä autosta mukava kaiken kokoisille henkilöille?

Kyllä on, mutta auton fyysiseen rakenteeseen ja komponentteihin liittyy elementtejä, jotka asettavat haasteita autoja suunnitteleville tiimeille. Siksi säädettävyys on avainasemassa matkustajien mukavuuden kannalta. Olisi naiivia olettaa, että voidaan luoda yksi malli, joka sopii täydellisesti kaikille. Jos autoon voi kuitenkin sisällyttää joitakin yksilöllisiä elementtejä, on todennäköisempää, että se vastaa käyttäjäkunnan mieltymyksiä. Nykyään tuotteiden niin sanotut saavutettavuusominaisuudet ovat yleistymässä, mikä tarkoittaa, että voimme laajentaa tuotteiden käytettävyyttä kaikille.

Tämänvuotisen naistenpäivän teemana on "Inspire inclusion", miten tämä liittyy sinuun ja työhösi?

Se on hieno teema, jota voi tulkita monella eri tavalla. Tekemässäni työssä kaikkiin väestöryhmiin kuuluvien, eri sukupuolta olevien omistajien, kuljettajien ja matkustajien osallistaminen on erittäin tärkeää, jotta auton suunnittelussa voidaan ottaa huomioon monia eri näkökohtia. On olennaista varmistaa, että kaikki uuden auton luomisen parissa työskentelevät ymmärtävät erilaisten kuljettajien tarpeet ja suunnittelevat sen mukaisesti.

Polestarilla koko tiimi on erittäin avarakatseinen. Yritämme kovasti välttää ennakkoluuloja, jotka saattaisivat ohjata auton suunnittelua tietyn väestöryhmän suuntaan. Se tekee työstäni paljon helpompaa, ja nautin suuresti siitä, että tiimin vakuuttaminen ei ole tarpeellista.

Tämä yrityskulttuuri voi johtua monista asioista, mutta yksi niistä on mielestäni Polestarin vahva avoimuuden periaate. Vanhanaikaisia ajattelutapoja ei edistetä täällä. Pikemminkin korostetaan myönteisiä muutoksia, joita voimme tehdä alalla sekä autojen suunnittelun että yrityskulttuurin näkökulmasta. Polestarilla on vahva pyrkimys varmistaa, että osallisuus on konkreettista ja että se on keskeisessä asemassa yrityksen menestyksen kannalta.

Tähän liittyviä aiheita

Polestar 3 under large green Nvidia screen

Polestar 3 esittelee uusinta auton sisäistä teknologiaa NVIDIA GTC:ssä

NVIDIA, joka on hiljattain ylittänyt yhtä lukuun ottamatta kaikkien MAMAA:n muodostavien teknologiajättien markkina-arvon, on luultavasti yksi suurimmista teknologiayrityksistä, joista et ole koskaan kuullutkaan. Mutta se on läsnä kaikkialla. Myös Polestar 3:ssa. Tässä kuussa osallistuimme heidän maailmanlaajuiseen kehittäjäkonferenssiinsa, jossa esiteltiin edistyksellisen tekoälyn tulevaisuutta, matkustamon sisäisiä innovaatioita ja turvallisempia tulevaisuuden ajokokemuksia.