Kuumaa ja kylmää: miten äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat sähköautojen akkuihin

Sähköautot ovat olennainen osa puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Jotta sähköautot voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman laajalti, ne on optimoitava kaikkiin ympäristöihin ja olosuhteisiin. Loppujen lopuksi pakokaasupäästöjen on oltava nollassa riippumatta siitä, onko lämpötila 25 °C vai -25 °C.

Toimintamatkaa koskeva huoli on yleistä potentiaalisten sähköauton omistajien keskuudessa, ja kun lämpötila laskee talvella, tämä huoli voi kasvaa entisestään. On totta, että toimintamatka lyhenee kylmissä olosuhteissa, mutta on tärkeää huomata, että lyheneminen on väliaikaista.  Lisäksi joillakin säädöillä voidaan minimoida kylmyyden vaikutus.Koska kylmyys vaikuttaa sähköauton akussa tapahtuviin sähkökemiallisiin reaktioihin ja hidastaa kaikkea, latausaika voi pidentyä talvella. Varmistamalla, että akun lämpötila on nollan yläpuolella ennen latausta, voidaan välttää litiumpinnoitus, joka aiheuttaa akun vanhenemista ja suorituskyvyn heikkenemistä. Useimpien sähköautojen akkujärjestelmässä on kuitenkin jonkinlainen lämpötilan säätö, joka estää korkeajännitteen, jos akku on liian kylmä.

AAA:n tutkimuksessa todettiin, että pelkästään lämpötila voi lyhentää toimintamatkaa 10-12 % ja että yhdessä auton ilmastoinnin käytön kanssa toimintamatka voi olla 41 % lyhyempi. Sähköauton säilyttäminen ja lataaminen lämmitetyssä autotallissa auttaa akkua selviytymään kylmistä talvista paremmin, ja tämä lyhentää myös latausaikaa merkittävästi.

Sähköautoa kannattaa esilämmittää latauksen aikana, sillä tällöin se käyttää pistorasiasta saatavaa virtaa lämmittämiseen sen sijaan, että ottaisi energiaa akusta. Tämä maksimoi toimintamatkan, sillä tietyn lämpötilan säilyttäminen vaatii vähemmän energiaa kuin lämpötilan muuttaminen.Siirrytään nyt lämpömittarin asteikon toiselle puolelle.

Lämpötilalla on suuri vaikutus akun kulumiseen, koska se vaikuttaa akun sisällä tapahtuviin kemiallisiin reaktioihin. Aivan kuten kylmät lämpötilat hidastavat kaikkea, korkeammat lämpötilat voivat synnyttää nopeampia reaktioita, jotka saavat akun kulumaan nopeammin.Säilyttämällä sähköautoa viileässä paikassa, kuten autotallissa, varmistetaan, että akku pysyy optimaalisessa lämpötilassa. Kuten aiemmin todettiin, useimmissa sähköautoissa on toki lämpötilaa tarkkaileva akunhallintajärjestelmä, joka estää lataamisen, jos akku on liian lämmin. Sähköautojen omistajat ovat joskus huolissaan siitä, että ajaminen voi olla vaarallista äärimmäisessä kuumuudessa akun takia. Onneksi näin ei kuitenkaan ole. Sähköautoja on turvallista käyttää kaikenlaisella säällä, jopa äärimmäisessä kuumuudessa. Lataa vain auto ja lähde liikkeelle.  

Tutkimus osoittaa, että toimintamatka voi lyhentyä 17 %, kun ilmastointia käytetään ajon aikana. Kuten edellä todettiin, ilmastointi ja esilämmitys ovat avainasemassa äärimmäisen kylmissä olosuhteissa, ja sama pätee myös kuumuudessa. Pidemmillä matkoilla ajaminen mahdollisuuksien mukaan viileämmissä olosuhteissa voi maksimoida toimintamatkan. Auton painon rajoittaminen siten, että sitä ei pakata täyteen, sekä liiallisen kiihdyttämisen ja jarruttamisen välttäminen ovat muita keinoja pidentää toimintamatkaa.

Vaikka on totta, että äärimmäisillä lämpötiloilla on jonkin verran kielteisiä vaikutuksia sähköauton akkuun ja siten sen toimintamatkaan, on monia asioita, joilla nämä vaikutukset voidaan minimoida. Mikään ajoneuvo ei ole immuuni äärimmäisille sääolosuhteille (eivät edes bensiinikäyttöiset ajoneuvot). Pienen lisäsuunnittelun ja säätöjen avulla sähköauto voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla lämpötilasta riippumatta.

Tähän liittyviä aiheita

Peruutuskilpailu entisen rallimestarin kanssa Polestar 4:llä

Kaksi kuljettajaa. Yksi jäinen rata. Polestar 4. Ja kisa, peruuttaen.