Viisi kysymystä Monika Frankelle

Polestarin henkilöstöpäällikkö Monika Franke kertoo siitä, miten sosiaalinen media edistää demokratiaa ja tasa-arvoa.

Monika Franke, hoofd van hr bij Polestar
Mitä enemmän läpinäkyvyyttä, sen parempi. Läpinäkyvyys edistää demokratiaa ja tasa-arvoa sekä ehkäisee korruptiota ja syrjintää yritysten sisällä.
Monika Franke

Minkälaista työsi on todellisuudessa verrattuna siihen, mitä ihmiset olettavat sen olevan?

Kun kerron ihmisille työskenteleväni henkilöstöhallinnon parissa, moni olettaa, että valvon lähinnä henkilöstönhallintaa ja rekrytointia. Tämä on kuitenkin vain murto-osa työstäni. Puhun yleensä organisaation suorituskyvyn kasvattamisesta. Toteutamme tämän toimimalla täysin integroidusti ja pysymällä aina ajan tasalla siitä, mitä organisaation kullakin osastolla on meneillään – avustaen ja toimien siellä, missä tukea tarvitaan. Tämä voi tarkoittaa mitä tahansa, kuten yrityksen laajentamista uusille markkinoille, muutosten ja kehitysprosessien toteuttamista, uusien ihmisten tuomista yhteen projektia varten, johtajuustaitojen kehittämistä ja tuen tarjoamista muutosten yhteydessä. Minulta kysytään päivän aikana ainakin 20 kertaa: "Monika, olisiko sinulla pari minuuttia aikaa?" Tämä kysymys voi johtaa satoihin eri lopputuloksiin ja viedä minut lukemattomien eri aihepiirien pariin. Minulta saatetaan kysyä esimerkiksi: "Haluamme rekisteröidä tämän oikeushenkilön Saksassa – millaisen eläkesopimuksen tarvitsemme sitä varten?" tai "Miten nopeasti voimme perustaa tuotekehitysyksikön Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?" Kysymys on siis erittäin merkittävä, koska henkilöstöhallinnan parissa työskentelevä on sekä verkossa oleva hämähäkki että itse verkon tekijä, jonka tehtävänä on pitää se kasassa!

Kerro hieman siitä, minkälaiset trendit muovaavat työskentelykenttääsi tällä hetkellä.

Analytiikka on käänteentekevä asia. Mitä datalähtöisempi yritys meistä tulee, sitä enemmän päätöksentekomme perustuu siihen. Data-analytiikka auttaa meitä rakentamaan liiketoiminnallemme vankemman perustan. Olemme havainneet myös, että tekoälyn hyödyntäminen henkilöstöhallinnan prosesseissa on yleistyvä trendi. Tämä voi olla äärimmäisen hyödyllistä, jos halutaan esimerkiksi selvittää, miksi ihmiset päättävät lähteä toiseen yritykseen töihin. Tekoäly tarjoaa käyttöömme faktapohjaisia analyyseja eikä pelkkiä sattumanvaraisia arvioita. Kun hyödynnämme tekoälyä tällaisissa asioissa, vapautamme samalla asiantuntijoiden aikaa, jonka voi käyttää esimerkiksi hallinnollisiin töihin. Kun aikaa ei tarvitse käyttää 300 työhakemuksen läpi kahlaamiseen tai osaston sisäisten siirtojen mikrohallinnointiin, luovalle työlle jää enemmän aikaa.

Mikä on suosikkikeksintösi (sähköistämistä lukuun ottamatta)?

Optiset linssit! Olen käytännössä sokea ilman silmälaseja. Optiset linssit ovat tuoneet mukanaan valokuvauksen, elokuvat ja paljon muita asioita, joista olen kiitollinen. Ilman niitä olisin joutunut kirjaimellisesti kompuroimaan läpi elämäni.

Millaisia tapahtumia tai muutoksia työskentelykentälläsi on ollut viimeisten 10 vuoden aikana?

Tapamme käyttää sosiaalista mediaa on vaikuttanut merkittävästi kaikkiin yrityksiin. Merkittävä osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä yrityksen sisä- että ulkopuolella tapahtuu nykyään sosiaalisen median kautta, olipa kyseessä sitten työnantajamielikuva, rekrytointi, viestintä tai vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Sosiaalinen media mahdollistaa paremman läpinäkyvyyden ja sillä on ollut suuri vaikutus henkilöstöhallintaan hyvässä mielessä. Sen avulla pääsemme uusiin paikkoihin, joissa voimme tavoittaa osaajia. Se on myös "paikka", jossa ihmiset voivat luoda yhteyksiä ja ideoida yhdessä sekä viestiä aiempaa suuremman ja laajemman yleisön kanssa. Toinen positiivinen vaikutus on se, että sosiaalinen media luo yrityksille painetta toimia eettisesti. Asioita ei voi enää peitellä, sillä sosiaalinen media nostaa ongelmat lähes poikkeuksetta esille. Se vaatii yrityksiä toimimaan vastuullisemmin, kannustaa eettiseen johtamiseen ja pakottaa meidät toimimaan kestävästi. Ennen sosiaalisen median aikakautta yritysten oli helpompi pitää yllä tiettyä imagoa sitoutumatta siihen kuitenkaan täysin. Nykyään tällainen laiminlyöminen nostetaan heti tapetille, jolloin yrityksen on pakko reagoida siihen. Sosiaalinen media on mahdollistanut myös sujuvamman palautteen antamisen. Aiemmasta poiketen työskentelymme ei perustu enää vuosittaisiin prosesseihin, joissa yksi johtaja asettaa vuoden alussa tavoitteet ja ennusteet ja tarkastelee niitä vuoden lopussa. Nykyään hyödynnämme palautetta toimintamme kehittämistä eikä vain jälkiarviointia varten. Saamme paljon palautetta erilaisilta ihmisiltä ympäri vuoden, ja prosessimalli on aiempaa iteratiivisempi. Tämä tasa-arvoistaa yrityksen rakennetta ja kulttuuria. Olen ehdoton eettisen johtajuuden puolestapuhuja, minkä vuoksi arvostan sosiaalisen median mukanaan tuomaa läpinäkyvyyttä. Mitä läpinäkyvämpää toiminta on, sen parempi. Kaikki kehitys osoittaa tähän suuntaan. Läpinäkyvyys edistää demokratiaa ja tasa-arvoa sekä ehkäisee korruptiota ja syrjintää yrityksissä.

Mikä saa sinut toiveikkaaksi tulevaisuuden suhteen?

Minulle luo toivoa tulevaan se, että 6-vuotias poikani opettaa minua kierrättämään ja siivoamaan rantoja. Hän on vaikuttanut myös isovanhempiinsa näissä asioissa, ja minulla on tunne siitä, että hän edustaa erittäin vahvaa sukupolvea. Lapset ja nuoret keskittyvät hyvin vahvasti kestävään kehitykseen. Se, että 6-vuotiaani on jo näin hyvin perillä ympäristövastuusta, saa minut ymmärtämään, että maapallomme tulevaisuus on hyvissä käsissä. Meidän tämänhetkinen velvollisuutemme on suojella sitä heitä varten.

Tähän liittyviä aiheita

Rendered image of Polestar 4 interior with imagines planets outside

Miten sovitimme aurinkokunnan Polestar 4:ään

Aurinkokuntamme koostuu Auringosta, kahdeksasta planeetasta, viidestä kääpiöplaneetasta, kuista, asteroideista, komeetoista ja monista muista pienistä taivaankappaleista. Tämä osa galaksia on jo pitkään kiehtonut ihmisen mielikuvitusta ja kaivannut tutkimista. Mutta sen sijaan, että olisimme vieneet Polestar 4:n avaruuteen, toimme avaruuden Polestar 4:ään.