Bæredygtighed

Bæredygtighed skal være gennemskuelig

Det er fristende at tro, at vi kan nå til en bæredygtig og udledningsfri fremtid ved blot at få alle til at køre elbiler, men virkeligheden er mere kompleks end som så. Derfor er Polestar med til at skabe en bevægelse for mere gennemsigtighed i hele bilindustrien. Vi arbejder på sporbarhed i vores forsyningskæde, fordi det er et effektivt værn mod brud på menneskerettighederne og miljøskadelig mineraludvinding. Det er vigtigt at fortælle åbent om, hvordan elbiler belaster miljøet igennem hele deres levetid fra produktion til skrot.

Det er fristende at tro, at vi kan nå til en bæredygtig og udledningsfri fremtid ved blot at få alle til at køre elbiler, men virkeligheden er mere kompleks end som så. Derfor er Polestar med til at skabe en bevægelse for mere gennemsigtighed i hele bilindustrien. Vi arbejder på sporbarhed i vores forsyningskæde, fordi det er et effektivt værn mod brud på menneskerettighederne og miljøskadelig mineraludvinding. Det er vigtigt at fortælle åbent om, hvordan elbiler belaster miljøet igennem hele deres levetid fra produktion til skrot.

CO2-fodaftryk behøver ikke være raketvidenskab

Alle ved, at en elbil ikke har nogen udstødning, men det er de færreste, der ved, hvor meget produktionen af elbiler udleder. Industrien som helhed mangler gennemsigtighed, hvilket gør det svært at forstå elbilers fulde miljøbelastning og nærmest umuligt at sammenligne biler på tværs af producenter. Polestar leder ved deres eksempel ved at offentliggøre det fulde CO2-fodaftryk for alle vores nye modeller fra Polestar 2 og frem, samt de benyttede metoder. Det er vores håb, at dette vil hjælpe folk til at få en bedre forståelse for, hvordan elbiler belaster miljøet og til at foretage velovervejede investeringsbeslutninger og motiverer dem til at lade op med vedvarende energi.

Co2-aftryk for Polestar 2

Vores Livscyklusvurdering sammenligner CO2e-aftrykket for Polestar 2' livscyklus med den konventionelle benzindrevne Volvo XC40. Rapporten afslører, at alle tre Polestar 2-varianter har en lavere miljøpåvirkning i deres livscyklus end XC40, men at "det grønne valg" ikke er helt så enkelt som at blot købe en elbil. LCA inkluderer emissioner fra materialeproduktion og logistik, bilernes brugsfase, og skrotning.

Læs hele rapporten

Download hele Polestar 2 LCA 2021 for at få mere at vide om CO2-fodaftrykket for alle tre Polestar 2-varianters livscyklus.

Download den komplette LCA (livscyklusvurdering) for Polestar 2

Erklæring om et produkts bæredygtighed

Gennemsigtighed er nøglen til en mere bæredygtig fremtid, for kun ved at firmaer er ærlige om de materialer, der indgår i deres produkter, og produkternes klimapåvirkning, kan forbrugerne træffe velinformerede valg. Derfor er vi begyndt at bruge bæredygtighedsmærkning, dvs. erklæringer om produkternes bæredygtighed, der viser udledningen af CO2e pr. ton fra "vugge til dør", og sporede risikomaterialer i Polestar-bilerne. Senere vil der blive tilføjet genbrugte/fornyelige materialer udtrykt i procent. Det gør det muligt klart at påvise et produkts klimapåvirkning og sporbarhed, og senere cirkularitet.

Vi er alle i samme bil

Det er vores mål at gøre hele bilindustrien mere gennemsigtig og få alle til at fremlægge deres vurderingsmetoder og analysere deres bilers CO2-aftryk. Kun sådan vil forbrugerne være i stand til endelig at træffe oplyste valg. Det er derfor, vi har valgt at offentliggøre alle detaljerne om vores metode sammen med Polestar 2s livscyklusvurdering. Større gennemsigtighed i hele industrien er i alles interesse: forbrugere, producenter, og ikke mindst miljøet.

Sporbarhed giver gennemsigtighed

Vi arbejder hårdt for at sikre, at de mineraler, vi bruger i vores batterier, er udvundet på forsvarlig vis, både hvad angår fuld respekt for menneskerettighederne og minimal miljøforurening. Gennem software fra vores strategiske partner, Circulor, kan vi spore koboltet gennem hele vores forsyningskæde. Alt fra udvindingssted og -metode til forædling og transport kan reguleres, og takket være denne innovative tilgang til sporbarhed, kan vi føle os sikre på, at det kobolt, vi bruger, faktisk kommer fra de miner og genvindingsfaciliteter, som vi har udvalgt.

Tilbage til Højdepunkter

Bæredygtig innovation

Hvad er der af nyheder?

Vores etiske standpunkt

Lær mere
Polestar © 2021 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: