• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Vælg følsomhed for assistance ved kollisionsrisiko

Assistance ved kollisionsrisiko1 er altid aktiveret, men føreren har mulighed for at vælge systemets følsomhed, hvilket regulerer den afstand, hvor advarsler skal aktiveres.
For at ændre indstilling:
Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk på Hjælp.
Tryk på PS2- 2007- Icon three dots textsymbol for assistance ved kollisionsrisiko og vælg ønsket indstilling.

Når advarsler opleves som for hyppige, kan følsomheden reduceres, hvilket reducerer antallet af advarsler, men også gør, at funktionen advarer på et senere tidspunkt. Indstillingen med seneste advarsel bør derfor kun undtagelsesvist anvendes, eksempelvis under dynamisk kørsel.

 Advarsel

  • Intet automatisk system kan garantere 100 % korrekt funktion i alle situationer. Prøv aldrig funktionen mod mennesker eller køretøjer, da det kan forårsage alvorlige skader og livsfare.
  • Funktionen advarer føreren, når der er fare for sammenstød, men funktionen kan ikke forkorte førerens reaktionstid.
  • Selvom indstilling for tidlig advarsel er valgt, kan advarsler i nogle situationer opfattes som sene – eksempelvis ved store hastighedsforskelle, eller hvis et forankørende køretøj pludselig bremser kraftigt.
  • Når indstillingen for tidlig advarsel er valgt, kommer advarslerne med større fremsynethed. Dette kan medføre, at advarslerne kommer oftere end ved anden indstilling, men anbefales, da det kan gøre funktionen mere effektivt.
  1. 1 Collision Avoidance