• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Assistance ved kollisionsrisiko i modgående trafik

Assistance ved kollisionsrisiko1 kan hjælpe føreren med at give styreassistance for at undgå kollision med køretøjer i modgående vognbane. Funktionen kan også reducere bilens hastighed ved møde i eget kørefelt med det formål at reducere kollisionens voldsomhed.

Møde i egen bane

Hvis et mødende køretøj kommer ind i din egen bils kørebane og en kollision er uundgåelig, kan funktionen reducere bilens hastighed for at miste kollisionens voldsomhed.

PS2-21w22-City Safety, brakes for oncoming vehicles
 1. PS-Icon circle 1Egen bil
 2. PS-Icon circle 2Modkørende køretøj
For at funktionen skal fungere, skal følgende kriterier være opfyldt:
 • ens egen bils hastighed skal være højere end 4 km/t (3 mph)
 • vejstrækningen skal være lige
 • egen bils kørebane skal have tydelige sidemarkeringer
 • egen bil skal være placeret lige i egen kørebane
 • mødende køretøjer skal befinde sig inden for egen bils kørebaneafmærkninger
 • mødende køretøjer skal have forlygterne tændt
 • funktionen kan kun håndtere kollisioner "front mod front"
 • funktionen kan kun registrere firhjulede biler.

Ved drift over i modgående vognbane

Funktionen kan hjælpe en distraheret fører, som ikke bemærker, at bilen er på vej ind i den modgående vognbane.

PS2-2007-Steering assist avoiding oncoming vehicle
Funktionen kan assistere ved at føre bilen tilbage til sin egen vognbane.
 1. PS-Icon circle 1Modkørende køretøj
 2. PS-Icon circle 2Egen bil

Funktionen er aktiv inden for hastighedsintervallet 60-140 km/t (37-87 mph) på veje med godt synlige sidemarkeringer/sidelinjer.

Hvis bilen er ved at forlade sin egen vognbane, samtidig med at et modkørende køretøj nærmer sig, kan funktionen hjælpe med at styre bilen tilbage til sin egen vognbane.

Funktionen griber derimod ikke ind med styreassistance, hvis afviseren er i brug. Hvis funktionen registrerer, at føreren kører bilen på en aktiv måde, holdes aktivering af funktionen tilbage.

 Advarsel

Advarsler og bremseindgreb i forbindelse med en forestående kollision med et modkørende køretøj kommer altid meget sent.

 Note

Funktionen benytter bilens kamera- og/eller radarenheder, som har visse generelle begrænsninger.
 1. 1 Collision Avoidance