• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Assistance ved kollisionsrisiko i krydsende trafik

Assistance ved kollisionsrisiko1 kan hjælpe føreren i forbindelse med, at egen bil svinger og krydser et modkørende køretøjs bane i et kryds.
PS2-2007-City Safety in cross traffic
 1. PS-Icon circle 1Sektor, hvor funktionen kan registrere modkørende, krydsende køretøjer.

For at funktionen skal kunne registrere et modkørende køretøj på kollisionskurs, skal den modkørende først komme ind i den sektor, hvor funktionen kan analysere forløbet.

Desuden skal:
 • ens egen bils hastighed skal være mindst 4 km/t (3 mph).
 • ens egen bil skal svinge til venstre i lande med højrekørsel (henholdsvis til højre i lande med venstrekørsel).
 • Modkørende køretøjer skal have forlygterne tændt.
Funktionen kan have svært ved at hjælpe føreren, hvis f.eks.:
 • vejbanen er glat, og ESP-funktionen ESC aktiveres.
 • modkørende køretøjer registreres sent.
 • et modkørende køretøj skjules af noget.
 • modkørende køretøjer har slukkede forlygter.
 • modkørende køretøjer kører uforudsigeligt og f.eks. hurtigt skifter vognbane på et sent tidspunkt.

 Note

Funktionen benytter bilens kamera- og/eller radarenheder, som har visse generelle begrænsninger.
 1. 1 Collision Avoidance