• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Justere belysning i kabinen

Belysningen i bilen lyser forskelligt, afhængigt af anvendelsestilstanden. Den indvendige belysning kan justeres via midterdisplayet.

Juster kabinebelysningen via midterdisplayet

Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk på Flere.
Vælg Indvendige lys.
Juster ønsket indstilling for indvendig belysning.