• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Lyspanel

De forskellige lysknapper betjener både ud- og indvendig belysning. Med venstre kontaktarm aktiveres og justeres den udvendige belysning. Via midterdisplayet kan både den ud- og indvendige belysning aktiveres og justeres.

Udvendig belysning

PS2-2222-Left-side steering wheel lever-lights turning ring
Drejering i venstre kontaktarm.

Når bilen er startet, gælder følgende funktioner for drejeringens forskellige positioner:

PositionBetydning
PS-1926-Left-side steering wheel lever-Zero symbol

Kørelys.

Overhalingslys kan bruges.

PS-1926-Left-side steering wheel lever-Position light symbol

Kørelys og positionslys.

Positionslys, når bilen er parkeret.1

Overhalingslys kan bruges.

PS-1926-Left-side steering wheel lever-Low beam symbol

Nærlys og positionslys.

Fjernlys kan aktiveres.

Overhalingslys kan bruges.

PS-1926-Left-side steering wheel lever-AUTO symbol

Kørelys og positionslys i dagslys.

Nærlys og positionslys i svagt dagslys eller mørke, eller når tågelyset foran2 eller bagpå er tændt.

Funktionen automatisk fjernlys kan aktiveres.

Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.

Overhalingslys kan bruges.

PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbolAutomatisk fjernlys til/fra.

Polestar anbefaler, at position PS-1926-Left-side steering wheel lever-AUTO symbol bruges, når bilen køres.

 Advarsel

Bilens lyssystem kan ikke i alle situationer afgøre, hvornår dagslyset er for svagt eller tilstrækkeligt stærkt, f.eks. i tåge og regn.

Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres med et trafiksikkert lys og i overensstemmelse med færdselslovgivningen.

  1. 1 Hvis bilen er i gang, men holder stille, kan drejeringen skiftes til positionen PS-1926-Left-side steering wheel lever-Position light symbol fra anden position for kun at tænde positionslysene i stedet for anden belysning.
  2. 2 På grund af den globale mangel på halvledere kan noget Pilot pack-udstyr savnes på din bilmodel. For yderligere oplysninger kontaktes Polestar Customer Support.