• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Justere lysfunktioner via midterdisplayet

Lysfunktioner kan justeres og aktiveres via midterdisplayet. Dette gælder eksempelvis orienteringslys og velkomstbelysning.
Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk derefter på Flere.
Vælg Indvendige lys eller Udvendige lys og vælg derefter den funktion, som du ønsker at justere.