• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Velkomst- og afskedsbelysning

Velkomstbelysningen tændes, når bilen låses op, og afskedsbelysning aktiveres, når føreren forlader bilen.

Velkomstbelysning

Funktionen aktiveres, når nøglen benyttes til oplåsning. I dagslys aktiveres positionslys, indvendige loftslamper, gulvbelysning og lastrumsbelysning. I svagt dagslys eller mørke aktiveres desuden forlygter1, nummerpladelys og belysning i udvendige håndtag med lyskilden rettet mod jorden.

Belysningen holdes tændt i ca. 2 minutter, hvis ingen af dørene åbnes. Hvis der åbnes en dør inden for aktiveringstiden, forlænges tiden for den indvendige belysning samt belysningen i de udvendige håndtag.

Funktionen kan aktiveres og deaktiveres via midterdisplayet.
Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk derefter på Flere.
Vælg Udvendige lys og aktiver/deaktiver funktionen.

Afskedsbelysning

Når føreren forlader bilen efter kørsel, beholder bilen positionslyset og nummerpladelyset tændt. Belysningen holdes tændt i ca. 2 minutter, eller til bilen låses.

Hvis kontaktarmens vridning er i positionen PS-1926-Left-side steering wheel lever-Position light symbol, vil positionslyset være tændt, til det slukkes manuelt.

  1. 1 På grund af den globale mangel på halvledere kan noget Pilot pack-udstyr savnes på din bilmodel. For yderligere oplysninger kontaktes Polestar Customer Support.