• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Anvende regnsensoren

Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres med fingerhjulet på højre kontaktarm.
PS-2007-Rain sensor
Højre kontaktarm.
  1. PS-Icon circle 1Regnsensorknap
  2. PS-Icon circle 2Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens

Når regnsensoren er aktiveret, vises regnsensorsymbolet PS-1926-Rain sensor symbol - combi instrument på førerdisplayet.

Regnsensoren er automatisk til eller fra, når bilen startes, alt efter regnsensorens position, da bilen blev slukket.

Aktivere regnsensor

Når regnsensoren skal aktiveres, skal forrudeviskerne være i tilstanden 0, alternativt i tilstand for enkeltviskning.

Regnsensoren aktiveres ved at trykke på regnsensorknappen PS-1926-Rain sensor symbol - combi instrument.

Før armen nedad for at viskerne skal udføre et enkelt viskerslag.

Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og nedad for mindre følsomhed. Der foretages et ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad.

Deaktivere regnsensor

Regnsensoren deaktiveres ved at trykke på regnsensorknappen PS-1926-Rain sensor symbol - combi instrument eller føre armen opad til et andet viskerprogram.

Regnsensoren deaktiveres automatisk, når bilen slukkes.

Regnsensoren deaktiveres automatisk, når viskerbladet sættes i servicestilling. Regnsensoren aktiveres igen, når servicestillingen er deaktiveret.

 Vigtigt

Vinduesviskerne kan gå i gang og beskadiges ved vask i vaskehal. Sluk for regnsensoren, inden bilen vaskes. Symbolet på førerdisplayet slukkes.