• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Genindstillingssekvens for rudernes klemsikring

Hvis der skulle opstå et problem med de elektriske funktioner for rudehejsene, kan en genindstillingssekvens testes.

 Advarsel

Hvis 12 V-batteriet frakobles, skal funktionen for automatisk åbning og lukning genindstilles for at fungere korrekt. Der skal udføres genindstilling, for at klemmesikringen skal fungere.
Start med vinduet i lukket stilling.
Betjen derefter knappen i manuel stilling 3 gange opad mod lukket stilling.
Systemet initieres automatisk.