• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Klemsikring for ruder

Alle eldrevne ruder i din bil har klemsikring, der udløses, hvis de blokeres af et objekt under åbning eller lukning.

I tilfælde af blokering standser bevægelsen og bakker derefter automatisk til ca. 50 mm (ca. 2 tommer) fra den blokerede stilling (eller til fuld ventilationsstilling).

Det er muligt at forcere klemmesikringen, når lukningen er blevet afbrudt, f.eks. af isdannelse, ved konstant at trykke regulatoren i én og samme retning.

Hvis der er et problem med klemmesikringen, kan en genindstillingssekvens testes.

 Advarsel

Hvis 12 V-batteriet frakobles, skal funktionen for automatisk åbning og lukning genindstilles for at fungere korrekt. Der skal udføres genindstilling, for at klemmesikringen skal fungere.