• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Automatisk fjernlys

Automatisk fjernlys anvender kameraføleren i forrudens overkant. Kamerasensoren registrerer modkørende trafiks forlygter eller forankørende køretøjers baglygter og skifter så fra fjernlys til nærlys eller adaptiv funktionalitet*.

PS2-2222-Left-side steering wheel lever-Turning ring in position Active Bending Light
Symbolet PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbol repræsenterer automatisk fjernlys.

Funktionen kan aktiveres ved kørsel i mørke, når bilens hastighed er ca. 20 km/t (ca. 12 mph) eller højere. Funktionen kan også tage hensyn til gadebelysning. Når kamerasensoren ikke længere registrerer et modkørende eller forankørende køretøj, tændes fjernlyset igen efter et sekund.

Aktivere automatisk fjernlys

Automatisk fjernlys aktiveres og deaktiveres ved at dreje venstre kontaktarm til position PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbol. Drejeringen går derefter tilbage til position PS-1926-Left-side steering wheel lever-AUTO symbol. Når automatisk fjernlys er aktiveret, lyser symbolet PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbol hvidt på førerdisplayet. Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet blåt.

Deaktivering af automatisk fjernlys når fjernlyset er tændt medfører at belysningen straks omstilles til nærlys.

Det er ikke nødvendigt at reaktivere automatisk fjernlys hver gang bilen startes.

Adaptiv funktionalitet*

Det automatiske fjernlys har adaptiv funktionalitet. Så fortsætter lyskeglen, til forskel fra hvad der sker ved konventionel nedblænding, med at lyse med fjernlys på begge sider, af modkørende eller forankørende køretøjer. Kun den del af lyskeglen, som peger direkte mod køretøjet blændes ned.

PS-2007-Active Bending Light-Principle
Adaptiv funktion: Nærlys direkte mod modkørende køretøjer, men fortsat fjernlys på begge sider af køretøjet.

Hvis fjernlyset er delvis nedblændet, dvs. hvis lyskeglen lyser med noget mere end nærlys, lyser symbolet PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbol på førerdisplayet blåt.

På motorvej eller ved høj hastighed kan systemet skifte fra adaptiv til automatisk funktion.

Begrænsninger for automatisk fjernlys

Kamerasensoren, som funktionen er baseret på, har begrænsninger.

PS2-2007-Auto high beam inactive symbol

Hvis symbolet sammen med meddelelsen Aktivt fjernlys Midlertidigt ikke tilgængeligt vises på førerdisplayet, skal skift mellem nærlys og fjernlys foretages manuelt.

PS-2007-See User manual, symbol in driver display

Det samme gælder, hvis dette symbol vises sammen med meddelelsen Forrudesensor blokeret Se instruktionsbog.

Automatisk fjernlys kan være midlertidigt utilgængeligt, f.eks. i situationer med tæt tåge eller kraftig regn. Når automatisk fjernlys igen bliver tilgængeligt, eller forrudesensorerne ikke længere er blokerede, slukkes meddelelsen, og fjernlyset tændes automatisk igen.

 Advarsel

Automatisk fjernlys er et hjælpemiddel til at anvende de bedst mulige lys under gunstige vilkår.

Føreren er altid ansvarlig for manuelt at skifte mellem fjern- og nærlys, når trafiksituationen eller vejrforholdene kræver det.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.