• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Rækkeviddeassistent

Rækkeviddeassistenten forsyner føreren med overskuelig information og assistance for at gøre det lettere at køre mere økonomisk.

De faktorer, som føreren især kan påvirke for at forlænge rækkevidden, er hastighed, kørestil og klimaindstillinger. Hver faktor har en måler, som indikerer, hvordan energianvendelsen ser ud. Når måleren ændrer farve fra hvid til rød, bør føreren undersøge sin energianvendelse for mere økonomisk kørsel.

Hastighed: Bilens gennemsnitshastighed i det seneste minut.

Kørestil: Accelerations- og bremseadfærd i de seneste minutter.

Klimastyring: Det skønnede gennemsnitlige forbrug ud fra de nuværende indstillinger af klimaanlægget.

Ud over den anslåede rækkevidde findes der to tal, som indikerer forventet kort og lang rækkevidde baseret på et hhv. højt og lavt forbrug. Disse værdier defineres som:

Lang rækkevidde: Forudsætter typisk bykørsel med klimasystemet slået fra.

Kort rækkevidde: Forudsætter kørsel på motorvej i høj fart med klimasystemet slået til.

Forbruget vises i kWh/100 km, når bilen er i bevægelse, og som kW (kWh/h) ved stilstand. Værdien er momentan og vil derfor indikere høje værdier under accelerationer og kørsel op ad bakke.

Optimere rækkevidde

Funktionen rækkeviddeoptimering justerer indstillingerne af klimaanlægget for at spare energi og således forlænge bilens rækkevidde.

Aktivér eller deaktiver rækkeviddeoptimering via midterdisplayet
Tryk på PS2_2007_App view symbol.
Vælg Rækkevidde­assistent.
Aktivér eller deaktiver Eco-klima.

Indstillinger for rækkeviddeassistent

I appen rækkeviddeassistent, som vises på midterdisplayet, er det muligt at indstille hvilken rækkevidde, der skal være synlig.

Indstillingen ændrer rækkevidden alle steder i og uden for bilen, hvor rækkevidden kan ses, bortset fra i appen rækkeviddeassistent, dynamisk rækkevidde altid vises. De steder, hvor rækkevidden er synlig, er blandt andet på førerdisplayet og midterdisplayet.

Indstilling foretages i appen Rækkeviddeassistent i midterdisplayet
Tryk på PS2_2007_App view symbol.
Vælg Rækkevidde­assistent.
Tryk på PS2_2007_Settings symbol øverst i højre hjørne.
Vælg den rækkevidde, der ønskes i førerdisplayet.