• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Trafikulykke

Hvis bilen bliver indblandet i en trafikulykke, skal du aktivere advarselsblinket og om muligt flytte bilen væk fra en trafikfarlig position.

Tilkald om nødvendigt redningstjeneste eller vejhjælp.

  • Tænk på sikkerheden ved udstigning af bilen!
  • Brug refleksvest, og opstil advarselstrekanten for at advare andre trafikanter.

Sammenstød med dyr

Vær forsigtig - et skadet dyr kan føle sig trængt og vil muligvis forsvare sig.

Hvis dyret er hårdt såret, bør politiet tilkaldes for at få hjælp til at aflive det; et dødt dyr bør flyttes væk fra kørebanen, så det ikke udgør nogen fare for andre trafikanter.