• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Anbefalinger til højspændingsbatteri

Visse omstændigheder kan føre til skader på højspændingsbatteriet og forkorte dets levetid. Anbefalingerne er udformet til lang levetid for højspændingsbatteriet og god ydeevne ved kørsel.

Opladning

Når der er mulighed og tid, vælges AC-opladning1 i stedet for DC-hurtigopladning2. AC-opladning er mere skånsomt for højspændingsbatteriet, især ved regelmæssig opladning.

Højt ladeniveau

Undgå at oplade bilen til 100 %, hvis ikke der er brug for hele rækkevidden til turen.

Batteriet kan tage skade af at blive holdt på et meget lavt ladeniveau i længere tid. Undgå derfor at forlade bilen koblet til opladning til mere end det anbefalede ladeniveau, som vises i midterdisplayet.

Lavt ladeniveau

 Vigtigt

Højspændingsbatteriet kan tage alvorlig skade, hvis det ikke oplades, efter at det er helt afladet. Eftersom der sker et vist forbrug og selvafladning, også når bilen ikke benyttes, kan ladeniveauet falde til 0 %, hvis bilen efterlades utilkoblet med lavt ladeniveau.

Hvis ladeniveauet er under 20 %, anbefales altid opladning, for at batteriet ikke skal aflades helt.

Langtidsparkering

For at minimere risikoen for batteriskader under langtidsparkering (længere end én måned) anbefales et ladeinterval på 40-60 %. Indstil det ønskede ladeniveau i midterdisplayet.

  • Hvis ladeniveauet er højere - kør i bilen, indtil ladeniveauet er lavere.
  • Hvis ladeniveauet er lavere - lad bilen op.

Hvis bilen planlægges parkeret i længere tid end tre måneder, anbefales det, at den har konstant opladning tilkoblet.

Kontrollér regelmæssigt bilens ladeniveau, og at opladningen fungerer, som den skal.

Parkering i varmt klima

 Vigtigt

Undgå at udsætte bilen for ekstreme temperaturer. Ved risiko for en temperatur på omkring 55°C (131°F) bør parkering i længere tid end et døgn undgås helt, for at batteriet ikke tager alvorlig skade.

Høj temperatur kan beskadige højspændingsbatteriet, især hvis det har været eksponeret i længere tid. Undgå så vidt muligt at efterlade bilen tilkoblet ved højere temperaturer end 30°C (86°F). Bilen kan aktivt afkøle batteriet i den tid, den er parkeret, men det forbruger strøm og medfører, at ladeniveauet falder. Hvis bilen oplades i den tid, den står parkeret, kan batteriet afkøles uden at blive afladet.

Parkér så vidt muligt i skygge, hvis udendørstemperaturen er høj. Kraftig sol i kombination med høj udendørstemperatur kan medføre, at bilen og højspændingsbatteriet bliver meget varme.

Parkering i koldt klima

Ved lav temperatur på højspændingsbatteriet reduceres ydeevnen midlertidigt, indtil batteriet er opvarmet. Tilslut bilen til opladning og brug forkonditionering for at undgå kørsel med reduceret ydeevne. Bilen kan så varme batteriet op til kørsel, uden at ladeniveauet og rækkevidden reduceres.

Kobl bilen til for opladning, hvis der planlægges parkering i længere tid end ét døgn, samtidig med at den omgivende temperatur er under -30°C (-22°F).

Det er ikke skadeligt at køre bilen, når den indikerer, at ydeevnen er reduceret som følge af lav temperatur.

  1. 1 AC kaldes også vekselstrøm.
  2. 2 DE kaldes også jævnstrøm.