• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Automatisk låsning under kørsel

Når bilen begynder at køre, låses døre og bagklappen automatisk af sikkerhedshensyn.

Dørene kan stadig åbnes indefra under automatisk låsning ved kørsel. Alt efter låseindstillinger oplåses enten alle døre eller kun den dør, som åbnes.

 Note

For at forhindre åbning af en bagdør indefra, skal bilens børnesikring benyttes.

Automatisk låsning ved kørsel kan slås fra via indstillinger i midterdisplayet.

 Note

Ved en kollision låser bilen alle døre op af hensyn til sikkerheden. Det sker kun, hvis et af sikkerhedssystemerne er udløst.