• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Indstillinger for låsning og oplåsning

I midterdisplayet kan indstillinger for låsning og oplåsning justeres efter behov.
Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk på Flere.
Vælg Låsning.
Ændre ønskede indstillinger.