• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Indikering ved låsning

Bilen viser med advarselsblinklys, når bilen låses eller låses op.

Udvendig indikation

Låsning
  • Bilens advarselsblinklys angiver låsning ved at blinke og dreje sidespejlene ind.
Oplåsning
  • Bilens advarselsblinklys angiver oplåsning ved at blinke to gange og dreje sidespejlene ud.

Alle døre, bagklap og hjelm skal være lukket for at angive låst bil.

Lås- og alarmindikator på instrumentpanelet

PS-2007-Security indicator lamp
Lås- og alarmindikatoren viser låsesystemets status:
  • En lang blinken indikerer låsning.
  • Korte blink indikerer, at bilen er låst.
  • Hurtige blink efter frakobling af alarm indikerer, at alarmen har været udløst.

Fordør

PS-2007-Central locking front door

En tændt indikeringslampe i fordørenes respektive låseknap angiver, at alle døre er låst. Hvis en dør åbnes, slukker lampen i begge døre.

Bagdør

PS-2007-Central locking button rear door

En tændt indikeringslampe i dørenes respektive låseknap angiver, at den respektive dør er låst. Hvis en dør låses op, slukker dens lampe, mens de andre fortsat er tændte.

Øvrig indikering

Også funktionerne orienteringslys og velkomstbelysning kan aktiveres ved låsning henholdsvis oplåsning.