• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere og deaktivere automatisk start af elopvarmet rat*

Rattet kan opvarmes for at øge komforten for føreren, når det er koldt.

Det er muligt at angive, om automatisk start af elopvarmet rat skal være aktiveret/deaktiveret, når føreren sætter sig i bilen.1 Med automatisk start aktiveret starter elopvarmningen ved en omgivelsestemperatur på 10ºC (50ºF) eller lavere.

Åbn klimavisningen på midterdisplayet ved at swipe opad på hjemvisningen.
Tryk på Indstillinger i klimavisningen.
Vælg den ønskede indstilling under Automatisk start af ratvarme for at aktivere/deaktivere automatisk start af elopvarmet rat.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
  2. 1 Anvendelsestilstand Komfort