• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Hastighedsafhængig ratmodstand

Hastighedsafhængig servostyring gør, at ratmodstanden øges i takt med bilens hastighed for at kunne give føreren større vejfølsomhed.

Reduceret effekt

I sjældne situationer kan det være nødvendigt, at servostyringen arbejder med reduceret effekt, og det vil så opleves som noget tungere at dreje rattet. Dette kan ske, når servostyringen bliver for varm og følgelig skal afkøles. Det kan også ske, hvis strømforsyningen forstyrres.

PS2-2007-Steering resistance symbol

Ved reduceret effekt vises meddelelsen Servostyringsassistance midlertidigt reduceret samt dette symbol på førerdisplayet.

Mens servostyringen arbejder med reduceret effekt, er førerstøttefunktioner og systemer med styreassistance ikke tilgængelige.

 Advarsel

Hvis temperaturen stiger for meget, kan servostyringen blive tvunget til at slås helt fra. I en sådan situation vises meddelelsen Stop sikkert Fejl i servostyring på førerdisplayet kombineret med symbol.

Ændre niveauet for ratmodstand

Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk på Kør.
Vælg ønsket indstilling for styringen.

Valg af ratmodstand er kun tilgængelig, hvis bilen står stille eller har lav hastighed samt kører lige ud.

Relaterede artikler