• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Start af bil

For at starte bilen skal en nøgle eller en telefon med Digital Key befinde sig i bilen.

 Advarsel

Inden start:

  • Tag sikkerhedsselen på.
  • Indstil sædet, rattet og spejlene.
  • Kontrollér, at det er muligt at træde bremsepedalen helt i bund.
Kontrollér, at nøglen er i bilen.
Spænd sikkerhedsselen.
Træd bremsepedalen ned.
Skift gear til D eller R.
Bilen er nu i køretilstand.
Slip bremsepedalen.

Hvis krybekørsel er aktiveret, vil bilen køre langsomt i den valgte retning. Hvis bremse ved stillestående er aktiveret, skal der trædes på speederen, for at bilen skal kunne køre i den valgte retning.

Hvis krybekørsel er deaktiveret, vil bilen ikke køre fremad.

 Advarsel

  • Brug aldrig mere end én løs måtte på førerpladsen på samme tid. Inden kørsel bør førerpladsens originale måtte fjernes, hvis der skal bruges en anden type gulvmåtte. Alle typer måtter skal forankres forsvarligt til gulvets fastgøringspunkter. Kontrollér, at bremsepedalen og speederen ikke sætter sig fast gulvmåtten, da dette kan udgøre en stor sikkerhedsrisiko.
  • Polestars gulvmåtter er specialfremstillet til bilen. De skal forankres forsvarligt til fastgøringspunkterne i gulvet og må ikke risikere at komme til at ligge under pedalerne.

 Vigtigt

Det er ikke muligt at starte bilen, hvis ladekablet stadig sidder i. Vær opmærksom på, at ladekablet er fjernet fra ladeindtaget inden start af bilen.