• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Parkere på skråninger

Sørg altid for, at parkeringsbremsen er aktiveret ved parkering på en bakke.

Hvis bilen parkeres op ad bakke:

  • Drej hjulene i retning fra kantstenen.

Hvis bilen parkeres ned ad bakke:

  • Drej hjulene i retning mod kantstenen.

 Advarsel

Undgå at parkere på en bakke i vinterføre, da bilen risikerer at glide.