• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Bremser

Specifikationer for bremsevæske

Bremsevæske kaldes det middel i et hydraulisk bremsesystem, der anvendes til at overføre tryk fra f.eks. en bremsepedal via en hovedbremsecylinder til en eller flere slavecylindre, der igen påvirker en mekanisk bremse.

Bremsefunktioner

Bilens bremser bruges til at sænke hastigheden eller forhindre, at bilen begynder at rulle.

Automatisk opbremsning efter en kollision

Ved en kollision, hvor aktiveringsniveauet for pyrotekniske selestrammere eller airbag nås, eller hvis der registreres en kollision med et stort dyr, aktiveres bilens bremser automatisk. Funktionen er designet til at forebygge eller afbøde virkningerne af en eventuel efterfølgende kollision.

Brems, når bilen holder stille

Bremse ved stillestående (Hold) medfører, at føreren kan slippe bremsepedalen med bevaret bremsevirkning, når bilen er standset, f.eks. et trafiklys.

Regenererende bremsning

Bilen genbruger bremseenergien og regenererer strøm til batteriet, når føreren slipper speederen, eller når driftsbremsen anvendes.

One Pedal Drive

Der findes tre forskellige niveauer af One Pedal Drive, som indikerer den regenererende bremseværdi, som styres af gaspedalen, uden brug af bremsepedalen.

  • Driftsbremse

  • Parkeringsbremse