• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Optrækkeligt anhængertræk*

Det optrækkelige anhængertræk er nemt at slå ind eller ud efter behov. I indslået position, er anhængertrækket helt skjult.

 Advarsel

Følg nøje anvisningerne for ind- og udslåning af trækkrogen.

 Advarsel

Tryk ikke på knappen for ind- og udslåning, hvis der er koblet en anhænger til trækkrogen.
PS2-23w26-Swiwable towbar button in trunk

En knap til ind- og udfoldning af anhængertrækket er placeret i højre side bag i lastrummet. Indikatorlampen i knappen blinker eller lyser med et fast orange lys, når ind- og udfoldning er aktiv.

Slå anhængertrækket ud

Tryk på knappen i lastrummet og slip. Hvis der trykkes for længe, kan det medføre, at udfoldningen ikke starter.
Anhængertrækket foldes ud og ned i en ulåst position. Indikatorlampen blinker orange.
Før trækkrogen til dens endeposition, hvor den fastgøres og låses fast.
Indikatorlampen lyser med et fast lys, når trækkrogen er klar til brug.

 Advarsel

Undgå at stå i nærheden af kofangeren midt bag bilen ved udslåning af anhængertrækket.

 Advarsel

Sørg for at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det rigtige sted.

 Note

Strømsparetilstand aktiveres efter et stykke tid, og indikeringslampen slukker. Systemet genaktiveres, ved at bagklappen lukkes og derefter åbnes igen. Dette gælder både ved ind- og udslåning af trækkrogen.

Hvis bilen elektrisk har registreret en tilkoblet påhængsvogn, ophører indikeringslampen med at lyse konstant.

Slå anhængertrækket ind

Tryk på knappen i lastrummet og slip. Hvis der trykkes for længe, kan det medføre, at indfoldningen ikke starter.
Anhængertrækket foldes ned i en ulåst position. Indikatorlampen blinker orange.
Lås trækkrogen ved at føre den tilbage til dens indslåede stilling, hvor den låses.
Indikatorlampen lyser med et fast lys, når trækkrogen korrekt indfoldet.

 Vigtigt

Kontrollér, at der ikke sidder en tilslutningskontakt eller adapter monteret i stikkontakten, når trækkrogen slås ind.

 Vigtigt

Når trækkrogen aktiveres via knaptryk og bliver placeret i ulåst position.

Vent i mindst 2 sekunder, indtil trækkrogen føres til låst position. Hvis trækkrogen ikke forbliver i låst position, vent yderligere et par sekunder og forsøg igen.

Spark ikke til trækkrogen.

 Vigtigt

Trækkrogen skal altid være slået ind, når den ikke anvendes.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.