• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Lukke og låse bagklappen med knap

Knapperne på undersiden af bagklappen kan lukke og låse bilen automatisk.
PS2-2007-Power operated tailgate overview

 Note

Ved manuel håndtering af bagklappen skal den åbnes eller lukkes langsomt. Brug ikke kraft til at åbne/lukke den, hvis den gør modstand. Den kan beskadiges og holde op med at fungere korrekt.

Lukke

Tryk på PS2-2007-Power operater tailgate close button-knappen på bagklappens underside.
Bagklappen lukkes automatisk og forbliver ulåst.

 Note

 • Knappen er aktiveret 24 timer efter, at klappen er blevet efterladt åben. Derefter skal lukning foretages manuelt.
 • Hvis klappen har været åben i mere end 30 minutter, bliver den lukket med lavere hastighed.

Lukke og låse

Tryk på PS2-2007-Power operated tailgate close and lock button-knappen på bagklappens underside.
Bagklappen lukkes automatisk, og bilen låses1.

 Note

 • En af bilens nøgler skal befinde sig inden for rækkevidde, for at låsning og oplåsning kan fungere.
 • Ved låsning eller lukning lyder der tre signaler, hvis nøglen ikke registreres tilstrækkeligt tæt på klappen.

Afbryde lukning

 • Tryk på instrumentpanelets knap.
 • Tryk på nøglens knap.
 • Tryk på lukkeknappen på bagklappens underside.
 • Tryk på bagklappens håndtag.
 • Ved hjælp af fodbevægelse.

Bagklappens bevægelse afbrydes og standser. Bagklappen kan derefter betjenes manuelt.

Hvis bagklappen stoppes tæt på lukket position, medfører næste aktivering åbning af bagklappen.

Klemmebeskyttelse

Hvis der er noget, som med tilstrækkelig meget modstand forhindrer bagklappen i at åbne eller lukke, aktiveres klemsikringen.

 • Ved åbning: Bevægelsen afbrydes, bagklappen standser, og der lyder et langt bip.
 • Ved lukning: Bevægelsen afbrydes, bagklappen standser, der lyder et langt bip, og bagklappen vender tilbage til den indstillede maksimale åbning.

 Advarsel

 • Vær opmærksom på klemningsfare ved åbning og lukning.
 • Kontrollér, at ingen person befinder sig i nærheden af bagklappen, før åbning eller lukning påbegyndes, da en klemningsskade kan få alvorlige følger.
 • Betjen altid bagklappen under opsyn.

Spændte fjedre

PS2-2007-High pressure preloaded spring

 Advarsel

Åbn ikke de forspændte fjedre. De er spændt med højt tryk og kan forårsage skade ved åbning.
 1. 1 Samtlige døre skal være lukket før låsning af bilen.