• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere og deaktivere børnesikring

Børnesikringen forhindrer, at bagdørene kan åbnes indefra.

Børnesikringen kan enten være manuel eller elektrisk*.

Manuel børnesikring

PS2-2007-Manual child lock
Manuel børnesikring. Hvilket ikke skal forveksles med manuel dørlås.
Brug nøglens aftagelige nøgleblad til at dreje på knappen.
PS-Icon grey square ADøren er spærret mod åbning indefra.
PS-Icon grey square BDøren kan åbnes både ude- og indefra.

 Note

  • En dørs drejeknap spærrer kun den aktuelle dør - ikke begge bagdøre samtidigt.
  • Der er ingen manuel spærring på biler forsynet med elektrisk børnesikring.

Elektrisk børnesikring*

PS-2007-Child safety lock button
Knap til aktivering og deaktivering.
  • Tændt lampe – låsen er aktiveret.
  • Slukket lampe – låsen er deaktiveret.

Når børnesikringen er aktiveret, kan de bageste

  • vinduer kun åbnes med knapperne på fordøren
  • døre ikke åbnes indefra.

Hvis børnesikringen er aktiveret, når bilen slukkes, vil funktionen fortsat være aktiveret, næste gang bilen startes.

Symboler og meddelelser

SymbolMeddelelse / beskedBetydning
PS2-2007-Child lock ON
Børnesikring bag aktiveretBørnesikringen er aktiveret.
PS2-2007-Child lock OFF
Børnesikring bag deaktiveretBørnesikringen er deaktiveret.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.