Sammen om klimatiltak: Pathway Report

Hvordan bilindustrien utvikler seg fra i dag til 2030, har mye å si for om menneskeheten vil klare å holde seg innenfor 1,5-gradersgrensen for global oppvarming. Det som er helt klart, er at vi ikke vil lykkes hvis vi fortsetter som i dag. For å komme inn på riktig spor må vi ha en plan. Med andre ord trenger vi et veikart. Nettopp derfor har vi utarbeidet vår Pathway Report, i samarbeid med Rivian og Kearney.

Close-up of the Pathway report showing text on a yellow paper.

For å følge opp Paris-avtalen, en FN-avtale om klimaendringer som tar sikte på å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må vi gjøre utslippskurven betydelig flatere i løpet av inneværende tiår. Hvis vi følger dagens kurs, vil bransjen vår overskride sin del av det globale karbonbudsjettet med minst 75 prosent.Målet er likevel fortsatt oppnåelig, hvis vi tar for oss problemet del for del, kartlegger det og legger om kursen. Og det er nettopp det vi har gjort. Sammen med den amerikanske elbilprodusenten Rivian og ledelseskonsulentfirmaet Kearney har vi utarbeidet et veikart for bilprodusenter som viser vei til en mer bærekraftig bilindustri.Rapporten fokuserer på strakstiltak som kan iverksettes i inneværende tiår. Rapporten fastsetter hvilke tre spaker bransjen må dra i, og håndfaste, hurtigvirkende klimatiltak under hver av disse spakene. På den måten forklarer den klart og tydelig hva vi kan gjøre allerede i dag.Første punkt er å sette fart på overgangen til elbiler. For å erstatte fossilbiler med elbiler må det settes sluttdato for salget av fossilbiler, og investeringene må omdirigeres til elbilproduksjon. Andre punkt er at elbilene må lades med fornybar energi for å nå sitt fulle potensial.Omlegging til eldrift er et godt utgangspunkt for ferden mot bærekraftig mobilitet. Men når vi globalt går over fra fossilbiler til elbiler drevet av grønn energi, må fokuset flyttes fra utslipp fra eksosrøret til utslipp fra produksjonen. Det tredje fokusområdet er derfor avkarbonisering av forsyningskjeden. Utviklingen på dette området kan gå fort, så lenge de forskjellige selskapene går sammen om å stille krav til leverandørene. Dette er spesielt viktig for energiintensive materialer og deler som batteri, stål og aluminium.Rapportens hovedkonklusjon er at det kreves kollektive tiltak. Samarbeid er det viktigste redskapet for å få bransjen vår til å nå lengre, raskere. Tross alt krever kollektive problemer kollektive løsninger."Bilprodusenter kan velge ulike veier når det gjelder varemerke, design og forretningsstrategi, og enkelte vil ikke en gang innse at veien inn i fremtiden er elektrisk. Jeg er overbevist om at den er det, og også om at klimakrisen er et felles ansvar, og vi må se lenger enn eksosrøret", sier Frederika Klarén, Head of Sustainibility i Polestar. "Denne rapporten viser hvor viktig det er å handle nå og å handle i fellesskap. Mangel på handling blir åpenbart kostbart, men det finnes også økonomiske muligheter for innovatører som finner nye svar på utfordringene vi står overfor."Det er ikke enkelt å legge om kursen. Det krever helhjertet satsing, og av og til et dytt i riktig retning. Vår Pathway Report gjør det enklere å finne den rette veien og holde kursen.

Les hele rapporten her.

Tilknyttet

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre fotavtrykk – hvorfor Polestar 3 endrer måten vi ser på SUV-er på

Det er ikke noen overraskelse at man ser SUV-er overalt. Som en av verdens mest solgte biltyper er det mye å like ved den allsidige og praktiske Sports Utility Vehicle. Fra å frakte en ungeflokk til fotballtrening og ta seg frem i humpete terreng i fjellene i Sentral-Asia, har alle steder, destinasjoner og yrker behov for store, praktiske og trygge biler. Men denne populariteten har sin pris, for verdens favorittbiltype er også en av verdens største bidragsytere av CO2-utslipp.