Nyheter

Forskningsprosjekt: FAD-EV

Når vi publiserte LCA rapporten for vår elektriske fastback Polestar 2, bestemte vi oss for å legge alle kortene på bordet. En livsløpsanalyse ser holistisk på karbonfotavtrykket til en bil i hele dens levetid. Vi tror at det er viktig å være enda mer transparent. Så med gode kort på hånda, legger vi de på bordet igjen.

Et forskningsprosjekt kalt FAD-EV (Future Adaptive Design for Electric Vehicles) ser på hvordan man kan bruke LCA-rapporten for å utvikle ideer for forretningsmodellering for en sirkulær økonomi. Prosjektet som begynte i september vil fortsette i to år sammen med RISE (Research Institutes of Sweden) og andre bransjepartnere, inkludert Volvo Trucks. Prosjektet finansieres av Energimyndigheten i Sverige.

Prosjektet bruker data fra LCA rapporten til Polestar 2 på flere måter. En av disse går ut på å se hvordan vi kan tilnærme oss design på en måte som lar oss skape produkter som er mer bærekraftig i løpet av hele produktets levetid. Eksempelvis vil et mer modulært design gjøre det mulig å bytte ut og oppgradere komponenter som er utsatt for slitasje eller foreldelse. I stedet for å kun fokusere på hvordan ressurser hentes eller hvordan de kan resirkuleres ser dette prosjektet ut på hvordan vi kan få mest mulig ut av produktet når det er produsert. Med andre ord, å forbedre utnyttelse, vedlikehold og oppgraderbarhet.

Kortene er igjen på bordet. 

Tilknyttet

Den internasjonale elbildagen 2021

Når man spiller på lag, får man ting gjort. Om det så er å gjennomføre krisetiltak eller forsøke å skape positive endringer, så når vi våre felles mål på en raskere måte gjennom samarbeid og samhandling. Lagarbeid er oppskriften på suksess.

Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: