• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Fjerne kobling mellom bil og Polestar-appen

Før du avinstallerer Polestar-appen, må du fjerne tilkoblingen mellom appen og bilen. Hvis du bare sletter Polestar-appen, kan det oppstå problemer med tilkoblingen til bilen i fremtiden.

Koblingen mellom en tilkoblet telefon og bilen, kan fjernes enten fra Polestar-appen eller fra midtdisplayet i bilen. Brukere med administratortilgang kan se og koble fra alle telefoner som er koblet til bilen. Øvrige brukere kan kun se og koble fra sin egen telefon.

Via Polestar-appen

Gå til fanen PS2-2346-Polestar app-Car symbol.
Velg Brukerbehandling for å se en liste med brukerne som er koblet til bilen.
Trykk på Fjern parkobling ved telefonen som skal fjernes.
Gleder bare for iPhone-brukere: Finn Polestar2 i oversikten over Bluetooth-tilkoblinger, og fjern den.

Via midtdisplayet1

Gå til brukerprofilen din.
Velg Digital Key og fjernstyring.
Velg telefonen som skal fjernes, og trykk på Fjerne paring av denne telefonen.
Gleder bare for iPhone-brukere: Finn Polestar2 i oversikten over Bluetooth-tilkoblinger, og fjern den.
  1. 1 Gjelder for biler med programvareversjon 2.5 eller nyere.