• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Connected Safety

Connected Safety

Connected Safety kommuniserer informasjon mellom egen bil og andre kjøretøy via en skytjeneste. Funksjonen skal gjøre føreren bevisst på at en eventuell trafikkfarlig situasjon kan finnes lenger frem på aktuell vei.

Aktivere og deaktivere Connected Safety

For at Connected Safety skal kunne dele informasjon om veiforhold med andre kjøretøy, må funksjonen være godkjent i Polestar personvern.

Begrensninger for Connected Safety

Informasjon om kjøretøy med aktiverte varselblinklys eller som har registrert glatt vei, kommuniseres ikke alltid mellom alle kjøretøy innen aktuelt område.