• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Driver Alert Control

Driver Alert

Hensikten med funksjonen Driver Alert er at den skal hjelpe føreren med å bli oppmerksom på at han/hun begynner å kjøre vinglete, for eksempel hvis føreren blir distrahert eller holder på å sovne.

Aktivere og deaktivere Driver Alert

Driver Alert kan aktiveres og deaktiveres i midtdisplayet

Begrensninger for Driver Alert

Funksjonen Driver Alert kan ha begrenset funksjonalitet i enkelte situasjoner.