• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Håndbok

Blind Spot Information

BLIS

BLIS er beregnet for å hjelpe føreren å oppdage kjøretøy rett foran eller bak og ved siden av egen bil, for å gi føreren hjelp ved tett trafikk på veier med flere kjørefelt i samme retning.

Aktivere og deaktivere BLIS

Funksjonen BLIS kan aktiveres eller deaktiveres.

Meldinger som gjelder BLIS

Flere meldinger om BLIS kan vises på førerdisplayet. Her er noen eksempler.

Begrensninger for BLIS

Funksjonen BLIS kan ha begrenset funksjonalitet i enkelte situasjoner.