• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Start og kjøring

Eco-klima

Eco-klima justerer klimainnstillingene for å øke bilens rekkevidde.

Driftsforstyrrelser

Ting som oppleves som driftsforstyrrelser kan ha ulike årsaker, og behøver ikke å skyldes noen direkte feil.

Trafikkulykke

Hvis bilen blir innblandet i en trafikkulykke, skal du aktivere varselblinklysene og om mulig flytte bilen bort fra en trafikkfarlig plassering.