• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Spesifikasjoner

Bilens sertifiserte verdier for rekkevidde og strømforbruk

Bilens rekkevidde og strømforbruk påvirkes av flere faktorer. Mulighetene til å oppnå lang rekkevidde og lavt strømforbruk varierer avhengig av omstendighetene og kjøreforholdene.De sertifiserte verdiene for bilens rekkevidde skal ikke tolkes som forventet rekkevidde. Sertifiseringsverdiene er sammenligningsverdier som beregnes ved spesielle kjøresykluser (se under) og bør hovedsakelig brukes til å sammenligne ulike biler.Verdiene i tabellen under er i samsvar med WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), som er en internasjonal testmetode for kjøretøy tilsvarende personbil, som er ment for laboratorietester.

Typebetegnelser

Klistremerkene i bilen inneholder informasjon om understellsnummer, typebetegnelse, fargekode osv.