• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Klima

Klima

Bilen er utstyrt med elektronisk klimaregulering. Klimaanlegget avkjøler eller varmer opp og avfukter luften i kupeen.

Service på klimaanlegg

Service og reparasjon av klimaanlegget må kun utføres av et autorisert verksted.

Klimafølere

Klimaanlegget har en rekke følere som brukes til å regulere klimaet i bilen. Sensorene må ikke tildekkes med klesplagg eller andre gjenstander.

Klimasoner

Muligheten til å stille inn ulike temperaturer for ulike deler av kupeen avhenger av hvor mange klimasoner bilen er delt inn i.

Opplevd temperatur

Klimaanlegget regulerer klimaet i kupeen ut fra den opplevde temperaturen, ikke den faktiske.

Aktivere og deaktivere varmeren

Varmeren varmer opp bilens batteri og kupé. For å forlenge bilens rekkevidde kan Heater OFF velges.