• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Vedlikehold og service

Anbefalt vedlikehold av kameraenhet

For at kameraenheten skal fungere riktig, må den holdes rene for skitt, is og snø og rengjøres regelmessig med vann og bilsjampo.

Anbefalt vedlikehold av radarenhet

For at radarenheten skal fungere riktig, må den holdes rene for skitt, is og snø og rengjøres regelmessig med vann og bilsjampo.

Programvareoppdateringer over-the-air (OTA)

Bilens programvare oppdateres via tilkoblingen til mobilnettet, omtalt som OTA (over-the-air). Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises dette i varselmenyen. Etter at den er lastet ned, er det mulig å velge når den skal installeres. Oppdater bilens programvare så snart som mulig når en oppdatering er tilgjengelig.

Vedlikehold av bremsesystem

Kontroller bremsesystemets komponenter jevnlig for slitasje.

Anbefalinger for langtidslagring

Ved langtidslagring (lenger enn 1 måned) av bilen bør anbefalingene nedenfor følges. Kontroller at bilen har egnet ladenivå, og sjekk bilen jevnlig under langtidslagringen.

Driftsforstyrrelser

Ting som oppleves som driftsforstyrrelser kan ha ulike årsaker, og behøver ikke å skyldes noen direkte feil.

Løfte bilen

Ved løfting av bilen er det viktig at jekken plasseres på riktig sted på bilens understell.