• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Belysning

Justere lysfunksjoner via midtdisplayet

Flere lysfunksjoner kan justeres og aktiveres via midtdisplayet. Dette gjelder for eksempel automatisk fjernlys, ledelys og velkomstbelysning.

Hovedlysbryter

De forskjellige lysbryterne styrer både utvendig og innvendig belysning. Med venstre rattspak aktiveres og justeres utvendig belysning. Styrken på det innvendige lyset justeres med tommelhjulet på instrumentpanelet.