• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Navigering

Google Maps

Appen Google Maps inneholder kart og gir tilgang til for eksempel trafikkinformasjon, veianvisning og informasjon om hvor egnete ladestasjoner finnes.

Bruke Google Maps

Maps vises og håndteres på midtdisplayet og førerdisplayet med bryterpanelet på rattet. Maps kan også håndteres med talestyring.

Nedlasting av kart

For å sikre tilgang til kart i Google Maps også når ved dårlig eller manglende internettforbindelse i bilen lagres kartdata automatisk.

Elbilfunksjoner med Google Maps

Enkelte funksjoner i Maps er unike for elbiler. Her vises noen av dem med en kort forklaring.

Google Maps i førerdisplay

Veivisning til reisemålet med anvisninger kan vises i førerdisplayet. Kart kan vises selv om det ikke er angitt noe reisemål.

Tilkoblede funksjoner med Google Maps

For å oppnå full funksjonalitet i Maps, må bilen ha forbindelse med internett. Her vises noen funksjoner som er tilgjengelige når bilen er oppkoplet.