• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Informasjon i veiledningen

Tilgjengelig informasjon

Polestar utvikler brukerinformasjonen kontinuerlig. Informasjonen er tilgjengelig når du trenger den, i forskjellige formater.

Polestar Support

På supportsiden finner du informasjon om f.eks. innlogging på Polestars nettsider og kontaktopplysninger.

Lese veiledningen

Les veiledningen før den første kjøreturen, slik at du blir kjent med din nye bil.