Husregler for sosiale medier og Polestar Community

Husreglene for sosiale medier og Polestar Community definerer hva som ikke er akseptabelt for gruppemedlemmer eller brukere av andre sosiale medier å skrive eller sende via Polestars offisielle kanaler. Hvis disse reglene overtredes, har Polestar rett til å slette kommentarer og om nødvendig utestenge brukere.

Kommentarer som gis i gruppen, reflekterer ikke nødvendigvis Polestars meninger, og Polestar bekrefter heller ikke deres nøyaktighet.

I samsvar med plattformens Vilkår og betingelser, bransjestandarden og våre egne forpliktelser overfor Polestar community, forbeholder vi oss alltid retten til å slette forstyrrende, krenkende eller sosialt uansvarlige kommentarer og opplastinger og å utestenge gjentagende forstyrrende brukere.

Vi vil spesielt ikke tolerere sendinger av denne typen:

  • Uhøflige, sjikanerende, plagsomme, truende eller med angrep på andre

  • Ærekrenkende, støtende, uanstendige, vulgære eller beskrivelser av vold

  • Hatsk språk i forhold til rase/etnisitet, religion, kjønn, nasjonalitet eller politisk overbevisning

  • Bedragersk, villedende, forledende eller ulovlig

  • Plagsom adferd eller bevisst forstyrrelse av diskusjon

  • Krenkelse av enhver intellektuell eiendomsrett

  • Spamming

  • Opplasting av filer som inneholder virus eller programmer som kan skade bruken av andre personers datamaskiner

  • Kommersielle henvendelser eller anmodning om donasjoner

  • Link-lokkemidler (innlegging av en link i innlegget ditt for å øke trafikken til ditt eget nettsted)

Vi varsler deg når en fjerning medfører begrensninger for din konto, side eller gruppe.

Polestar Community husregler

I tillegg til ovenstående må gruppemedlemmene i Polestar Community følge reglene nedenfor innenfor Polestar Community.

Vis respekt og vennlighet

Dette er et åpent og vennlig miljø for kontakt med Polestar-eiere. Negative, sarkastiske eller smålige meldinger og kommentarer til andre medlemmer er ikke tillatt her. Vi elsker en god diskusjon, men vi ber om at alle respekterer hverandre og er vennlige. Vi tolererer ikke upassende språk eller bilder.

Respekter alles personvern

Vi verdsetter ditt personvern. Ved å bli medlem i denne gruppen forplikter du deg til å respektere personvernet for de andre gruppemedlemmene og godtar at innhold fra denne gruppen ikke skal deles med andre. I tillegg må du avstå fra å skrive om personlige saker for å unngå forstyrrelser i personvern. For forespørsler av personlig natur som krever assistanse på et mer individualisert nivå, oppfordrer vi deg i stedet til å ta kontakt med Polestar Support.

Bidra med verdi til Polestar Community

Denne kanalen er beregnet for åpne diskusjoner og kontakt med andre Polestar-bileiere. Vi vil gjerne ta opp spørsmål som kan være en fordel for hele fellesskapet. Bidrag skal være både hjelpsomme og verdifulle, dette er ikke stedet for bare klager. Fokuser heller på å stille spørsmål, dele tips, gi råd eller gi tilbakemeldinger for å opprettholde en positiv og engasjerende samtale.

Kommuniser bare på engelsk

Dette er en inkluderende, global gruppe. Når du starter og tar del i diskusjoner, skal det bare gjøres på engelsk. Alle meldinger eller kommentarer som sendes på andre språk enn engelsk, vil ikke bli godkjent.

Unngå repeterende meldinger

Vi setter pris på en god konversasjon, men vi ønsker å unngå svært repeterende diskusjoner som medfører de samme spørsmålene og svarene. Vi setter derfor en grense for hvor mange ganger et bestemt emne kan tas opp for å unngå forvirring. Spesielt vil vi ikke akseptere noen meldinger som ber om spørsmål og/eller svar om det samme emnet flere ganger etter hverandre, men vi tillater meldinger hvis emnet ikke er tatt opp etter lang tids stillhet.

Unngå å spre feilinformasjon

Vi ønsker at gruppen skal være et sikkert sted for åpne diskusjoner, Vi vil derfor ikke tolerere noen meldinger som inneholder sensitiv informasjon som utgjør en sikkerhetsmessig eller juridisk fare for deg selv, andre, Polestar eller Polestar-biler. Meldinger eller kommentarer som for eksempel feilinformerer andre med eller uten hensikt, om sikkerheten i våre produkter, eller som inneholder konfidensiell, personlig informasjon som setter velværet til Polestar og medlemmer av denne gruppen i fare, vil ikke bli tillatt.