Betingelser og vilkår for referral program

Betingelser for verver

Som privatperson/enkeltperson ("Verver") med en bil som er registrert med din Polestar-ID og et gyldig førerkort, kan du opptjene belønninger fra Polestar Performance AB og/eller datterselskaper ("Polestar") når venner, familie og fans bruker en vervelenke som er generert av deg, når de bestiller en Polestar-bil. Selskaper og organisasjoner er utelukket og kan ikke belønnes eller motta gaver som del av dette programmet. Hvis du som verver av Polestar-bilen, er en ansatt, juridisk representant eller partner i Polestar eller i noen datterselskaper hos Polestar, vil du ha tillatelse til å verve, men vil ikke motta belønninger.

Når en kjøper har lagt inn en bestilling på en ny Polestar-bil med referral-lenken, vil Polestar gi en premie i henhold til opplysningene som er oppgitt under referral-kampanjen, etter at kjøperen har mottatt bilen. Referral-lenken kan ikke legges inn etter at kjøperen har lagt inn bestillingen. Hvis bilen returneres, faller retten til premie bort.

Ververen vil være eneansvarlig for alle skatter og betalinger som er påkrevet å sende til den aktuelle skattemyndigheten.

Alle vervelenker er unike og skal bare deles med venner, familie og fans.

Det skal ikke foregå noen kommersialisering, massedistribusjon, publisering, reklame, salg, betaling eller oppsamling av lenker.

Ingen spamming eller reklame med våre lenker. 

Vi vil holde tilbake belønninger der vi har grunn til å tro at kunder ikke handler i samsvar med god tro.

Belønninger kan ikke byttes ut eller overføres og kan ikke veksles inn i kontanter.

Behandlingen av fysiske belønninger, for eksempel klær eller kunstverk, er underlagt Vilkår og betingelser for Polestar Additionals.

Hvis premien består i et klesplagg, kan det byttes i en annen størrelse hvis det er tilgjengelig. Kontakt polestar@prominate.com og oppgi følgende informasjon i meldingen når du kontakter selskapet: 

  • Ditt navn

  • Bestillingsnummer

  • Størrelsen du vil bytte til

Betingelser for kjøper

Som privatperson/enkeltperson ("Kjøper") kan du opptjene belønninger fra Polestar Performance AB og/eller datterselskaper ("Polestar") når du legger inn en bestilling en ny Polestar-bil og bruker en vervelenke. Selskaper og organisasjoner er utelukket og kan ikke belønnes eller motta gaver som del av dette programmet. Hvis du som Kjøper, er en ansatt, juridisk representant eller partner i Polestar eller i noen datterselskaper hos Polestar, vil du ikke motta belønninger. 

Når en kjøper har lagt inn en bestilling på en ny Polestar-bil med referral-lenken, vil Polestar gi en premie i henhold til opplysningene som er oppgitt under referral-kampanjen, etter at kjøperen har mottatt bilen. Referral-lenken kan ikke legges inn etter at kjøperen har lagt inn bestillingen. Hvis bilen returneres, faller retten til premie bort.

Kjøperen vil være eneansvarlig for alle skatter og betalinger som er påkrevet å sende til den aktuelle skattemyndigheten. 

Belønninger kan ikke byttes ut eller overføres og kan ikke veksles inn i kontanter. 

Polestar forbeholder seg retten til å endre belønninger til enhver tid på grunn av tilgjengelighet eller av andre årsaker.