Informasjonsmerknad – Talemeldinger

For at Polestar Performance AB ("Polestar", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører Tale til SMS-meldinger, må vi behandle bestemte data.

1. DATAKONTROLLØR

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, heretter omtalt som "Polestar", "vi", "oss", vil som kontrollør behandle dine personopplysninger slik som beskrevet nedenfor.

2. Formål for bearbeiding av data

Formålet med bearbeiding av personlige data er at Polestar skal være i stand til å levere talemeldingstjenesten hvor vi bruker talegjenkjenning for å omdanne din tale til tekst. Polestar benytter en tredjeparts serviceleverandør for å utføre talegjenkjenning og også å forbedre tjenesteleverandørens service.

3. Datakategorier

3.1 Registrerte taledata

En innspilt stemme med meldingen som skal omgjøres til tekst sendes fra kjøretøyet til skyen.

3.2 Bilens identifikasjonsnummer (VIN)

VIN brukes til å verifisere at din bil har et abonnement for denne tjenesten.

3.3 Tekstmelding

Tekstmeldingen som skapes av tredjeparts tjenesteleverandør lagres i skyen og sendes tilbake og lagres i bilen din. Tekstmeldingen kan sendes som SMS.

4. Datadeling

Registrerte taledata vil bli delt over internett med Polestars skyservice og videresendt til tredjeparts tjenesteleverandør. Ditt VIN-nummer (bilens identifikasjonsnummer) vil kun bli delt mellom bilen og Polestar-skyen. Tekstmeldingen deles mellom tredjeparts serviceleverandør og bilen din.

5. Juridisk bakgrunn

Polestar er kontrollør av ovennevnte data, mens tredjeparts tjenesteleverandør behandler de innspilte taledataene til en tekststreng. Data listet overfor behandles fordi slik behandling er nødvendig for at Polestar skal kunne levere Talemeldinger.

6. Lagring og sletting av data

Bilens identifikasjonsnummer lagres i Polestar-skyen så lenge som abonnementet er aktivt. Etter at abonnementet er inaktivt, vil VIN bli slettet etter 90 dager, hvis dette ikke er i konflikt med lokal lovgiving. Tredjeparts tjenesteleverandør lagrer innspilte taledata sammen med tekstmeldingen i 90 dager.

7. Dine rettigheter og Polestar kontaktinformasjon

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår behandlingsansvarlige for personopplysninger, se Personvern .