Het *Beep*-rapport

Een samenvatting van ons Duurzaamheidsrapport 2022, zonder het woord duurzaamheid.

Sustainability stats in yellow written in three grey boxes

Eindelijk, daar is het dan. Het rapport der rapporten. Meer dan zestig pagina's grafieken, percentages, milestones en definities van het toepassingsgebied. We hebben het uiteraard over het…, het rapport waarin we jou vertellen wat we allemaal doen voor de planeet en voor de mensen met wie we die bewonen.De inspanningen van Polestar om een stabiele toekomst te creëren voor onze planeet zijn onder te verdelen in vier aandachtsgebieden: klimaatneutraliteit (K), circulariteit (C), transparantie (T) en inclusiviteit (I).KCTI dus, dat onthoudt makkelijker.

Klimaatneutraliteit (K)Polestar heeft als overkoepelend doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn in de hele waardeketen - geen geringe opgave. Om dat doel te bereiken hebben we diverse aanvullende doelen die we op weg daar naartoe moeten behalen. Zo willen we in 2030 de uitstoot van broeikasgassen per verkochte auto gehalveerd hebben. In datzelfde jaar willen we een volledig klimaatneutrale auto produceren.Om dat te bereiken moeten we minder koolstofintensief materiaal verwerken en op zoek gaan naar nieuwe hernieuwbare energiebronnen voor onze productie. Verder moeten we blijven recyclen door remanufacturing van auto-onderdelen voor hergebruik in onze auto's. Bij elke aanpassing van onze modellen nemen we concrete stappen/acties/maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat zijn geen simpele facelifts.Onze inspanningen voor klimaatneutraliteit komen het beste tot uiting in het Polestar 0-project. Dat project is onze ambitie om rond 2030 een volledig klimaatneutrale auto te produceren. Dit kan alleen als het ons lukt alle uitstoot uit te bannen uit onze toeleveringsketen, productieprocessen en het levenseinde van onze auto's. Het is onze intentie de uitstoot in de hele toeleveringsketen te elimineren zonder onze toevlucht te zoeken in compensatiemaatregelen, zoals het planten van bomen.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

Circulariteit (C)Circulaire auto's zijn de sleutel tot een koolstofvrije toekomst in de auto-industrie. En daar bedoelen we niet mee dat onze auto's cirkelvormig worden.Auto's moeten voldoen aan de toenemende vraag naar mobiliteit en tegelijkertijd minder druk uitoefenen op onze natuurlijke hulpbronnen. Dat wil zeggen, in plaats van nieuw materiaal te verbruiken moeten ze gebruikmaken van wat al geproduceerd is. De vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar? Ons overkoepelende doel is de hoeveelheid niet-circulaire materialen per voertuig te verminderen tot zo dicht mogelijk bij nul.Dit lukt alleen als we bij het begin beginnen: het ontwerp.Normaal gesproken richt de ontwerpfase zich op functionaliteit, kwaliteit, kosten en rijbeleving. Voorheen wogen deze aspecten zwaarder dan het belang van circulariteit. We moeten een nieuw ontwerpprocescreëren waarin circulariteit centraal staat en producten ontwikkelen waarvan de materialen steeds opnieuw kunnen worden hergebruikt.Laten we aluminium eens als voorbeeld nemen. Alle auto's bevatten verschillende soorten aluminium, maar recyclingbedrijven maken geen onderscheid en recyclen ze gewoon als één materiaal. Dit levert aluminium op dat niet langer geschikt is voor hoogwaardige toepassingen, aangezien het grootste deel wordt gedowncycled tot metalen van lagere kwaliteit.Het concept van de Polestar elektrische roadster komt met een nieuwe oplossing voor aluminium. Alle aluminium wordt gelabeld, zodat recyclingbedrijven de verschillende soorten kunnen herkennen en apart van elkaar kunnen recyclen. Dit maakt een gesloten materiaalkringloop mogelijk, waarbij de verschillende soorten aluminium hun oorspronkelijke kwaliteit behouden bij het recyclen.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

Transparantie (T)Alles wat we hierboven hebben gezegd, valt of staat met ons vermogen transparant te zijn. Transparantie creëert vertrouwen en geeft blijk van ownership en verantwoordelijkheidsgevoel voor onze ontwikkelingen. Daarom zullen we open blijven communiceren over de werkelijke impact op milieu en maatschappij van de hele levenscyclus van onze elektrische auto's – van productie tot levenseinde.Eén van de grootste uitdagingen waar we voor staan bevindt zich in de toeleveringsketen. Om precies te zijn: in de winning en raffinage van mineralen. Gevaarlijke werkomstandigheden, kinder- en dwangarbeid en uitbuiting van inheemse volkeren zijn helaas een kwalijke realiteit in de mineraalwinning. Wij zijn ons hiervan bewust en we werken uitsluitend samen met betrouwbare bedrijven om deze risico's voor altijd uit onze toeleveringsketen te elimineren.Traceerbaarheid van materialen is een van onze belangrijkste tools om de transparantie te verhogen. Het is onze ambitie componenten die tantalum, tin, wolfraam en goud bevatten – de zogenoemde conflictmineralen – uitsluitend te betrekken van toeleveringsketens met door derden gevalideerde, conflictvrije smelters en raffinaderijen.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

InclusiviteitDiversiteit, afspiegeling en gelijkheid zijn de pijlers van onze visie op inclusiviteit. Wij geloven dat het bevorderen van inclusiviteit veel positiefs met zich meebrengt. Of het nu gaat om meer innovatie in ons bedrijf of om betere relaties tussen mensen en communities, inclusiviteit staat centraal.Wij maken ons sterk voor ethische bedrijfsvoering, het naleven van de mensenrechten en het creëren van een inclusieve werkplek en klantervaring.Wat onze medewerkers betreft, geven wij bij de werving de hoogste prioriteit aan genderdiversiteit. Ook al ligt het percentage vrouwelijke werknemers bij Polestar boven de norm in onze sector, wij zijn ervan overtuigd dat een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen ons tot een beter bedrijf maakt.Ook de klantervaring heeft prioriteit in onze inclusiviteitsstrategie. Ons doel is een inclusieve cultuur binnen de organisatie te bevorderen en alle obstakels weg te nemen die groepen klanten ervan zouden kunnen weerhouden gebruik te maken van onze producten of diensten.We blijven toewerken naar onze toekomstvisie met de focus op klimaatneutraliteit, circulariteit, transparantie en inclusiviteit. Als je meer wilt weten, kun je hier het volledige rapport lezen.

Gerelateerd

Polestar 2 en 3 in space

Bouw space in Zwolle - Meer mogelijk door design

Binnenkort opent de grootste Polestar space van Nederland in Zwolle. Voordat het zover is, geven we je regelmatig een update over de laatste ontwikkelingen. Deze keer lees je hoe de Polestar space is ingericht, wat de verschillende ruimtes te bieden hebben, en hoe we een autolift van 7,5 meter hoog gebruiken om op minder vierkante meters te bouwen.