Groen opladen: nieuwe technologieën

Elektrisch rijden wint snel aan populariteit en vraagt dus om meer stroom. Maar de meeste stroom die nu wordt opgewekt, is niet schoon. Om de koolstofemissies van de energiesector te verlagen en het stroomnet te vergroenen, hebben we technologische doorbraken nodig. En er is geen betere inspiratiebron voor vergroening dan de natuur zelf.

Woman using a pipette to drop water into a glas.

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om energie op te wekken uit wind, water en zonlicht. Deze groene oplossingen zijn schaalbaar en economisch haalbaar voor ongeveer twee derde van de energievoorziening in de wereld. Maar wanneer de technologieën voor hernieuwbare energie niet sneller worden toegepast, kan de decarbonisatie van de energiesector wel eens worden ingehaald door de stijgende energievraag en bevolkingsgroei. 

Experts komen ook voortdurend met nieuwe ideeën om energie op te wekken. Een veelbelovende techniek die momenteel wordt onderzocht, is Oceanische Thermische Energieconversie (OTEC), waarbij temperatuurverschillen tussen water aan de oppervlakte en in de diepere lagen van de oceaan worden benut. Dit zorgt 24 uur per dag voor een constante, gelijkmatige stroomproductie zonder noodzaak om energie op te slaan. De eerste netto renderende energiecentrale werd al in de jaren 90 ontwikkeld, maar desondanks wordt OTEC nog steeds beschouwd als een nieuwe technologie.

De waterkringloop en regenachtige dagen kunnen een andere bron zijn om meer hernieuwbare energie te gebruiken. Door waterdruppels op een speciaal oppervlak (van piëzo-elektrisch materiaal, zoals kwarts) te laten vallen dat de trillingen in kinetische energie kan omzetten, is het mogelijk om elektriciteit op te wekken uit regen. Tot voor kort was het experts niet gelukt om met regendruppels een beduidende hoeveelheid stroom te produceren. Maar er is misschien een doorbraak op komst. Nieuw onderzoek heeft geleid tot een methode waarbij je met één druppel regen-, kraan- of zeewater 100 LED-lampen kunt laten branden.

Hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zonlicht, kunnen niet constant en voortdurend stroom opwekken. Daarom bedenken we ook nieuwe opslagmethoden voor groene energie die we kunnen gebruiken wanneer er weinig wind of zonlicht beschikbaar is. Zoals vliegwielen. Het bouwen van vliegwielen die kunnen ronddraaien zonder energie te verliezen, is een mogelijke oplossing om energie op te slaan. De energie die het wiel in beweging heeft gebracht, wordt opgeslagen zolang het wiel blijft draaien. Wanneer de energie nodig is, kan deze in elektriciteit worden omgezet. 

Al deze ideeën zijn boeiende voorbeelden van wat de natuur ons kan bieden. Ze zijn het bewijs dat inspiratie en echte oplossingen dichtbij zijn en dat het ons gaat lukken om elektrisch rijden werkelijk duurzaam te maken met een stroomnet op basis van volledig hernieuwbare energie.