Vijf vragen aan Arlena Amiri

Arlena Amiri, Head of Polestar 0 Operations, over het vertalen van grote lijnen in tastbare doelen. En over hoe je tijdens een duurzame revolutie niet meer aan de kant kunt blijven staan.

Arlena Amiri standing in front of a glass building.

Je bent onlangs benoemd tot Head of Polestar 0 Operations. Gefeliciteerd! Kun je ons daar meer over vertellen?Nadat ik de afdeling Advanced Engineering had opgezet en met onze geweldige experts en leiders aan de slag was gegaan, nam ik met het Polestar 0-project een vergelijkbare opdracht aan. In deze nieuwe rol wil ik de voorwaarden scheppen die onze onderzoeksleiders en partners nodig hebben om in 2030 een klimaatneutrale auto te leveren. Dit betekent in feite dat we alle emissies in elke fase van de productie moeten uitbannen.Voor mij is dit op en top een technisch project. Hiervoor moeten we alle processtappen in kaart brengen, emissies inventariseren, de uitdagingen begrijpen, oude waarheden en gewoontes ter discussie stellen en verschillende oplossingen vinden om emissies uit te bannen. Het gaat erom dat we de kern van het probleem begrijpen, creatief zijn in onze benaderingswijze en verschillende hypotheses testen om de oplossingen te vinden waarvan we weten dat ze bestaan.Uit het oogpunt van diversiteit en inclusie vereist dit project openheid, nederigheid en vastberadenheid. Samenwerking binnen de industrie, tussen verschillende disciplines en met gelijkgestemde, koppige en toegewijde partners is de sleutel tot succes.Hoe verhoudt de realiteit van je werk zich tot wat mensen denken dat je doet?Wat is Advanced Engineering? Wat is innovatie? Wat betekent nul broeikasgassen? En hoe bereken je dat? Dat zijn de vragen die ik vaak krijg. Sommige mensen denken misschien dat het gaat om workshops, presentaties, strategie en toekomstgericht denken, en deels is dat ook zo. Maar het gaat om veel meer. We moeten een omgeving scheppen waarin creativiteit kan groeien. Persoonlijk ben ik heel praktisch en resultaatgericht. Voor mij is het altijd belangrijk geweest om de grote lijnen te vertalen in tastbare doelen en doelstellingen door wat, waarom, hoe, wanneer en wie in aparte categorieën onder te brengen.Ik hecht veel waarde aan een duidelijke visie, maar vind het nog belangrijker om innovaties door te voeren zodra er bruikbare verbeteringen zijn. Ik voel me gesterkt door de eerlijkheid, urgentie en vastberadenheid binnen het Polestar 0-project om een verschil te maken, zonder tijd te verspillen aan compromissen of excuses.Waar werken jij en het Polestar 0-team nu aan?Op dit moment bevindt het project zich in een intensieve onderzoeksfase waarin we − samen met onze onderzoeksleiders en partners − mogelijke oplossingen onderzoeken om de emissies uit te bannen die in de productielijnen van onze partners zijn vastgesteld.In het Polestar 0-project hebben we geen leveranciers. We hebben partners. Dat is een belangrijk onderscheid, want het benadrukt de gezamenlijke inspanning om de cradle-to-grave* emissies uit te bannen. We werken ook voortdurend samen met experts in verschillende disciplines om gap-analyses uit te voeren, zodat we zeker weten dat we de juiste partnerschappen en aandachtsgebieden hebben. Er is geen tijd te verliezen en daarom zijn focus en discipline essentieel.Wat is er de laatste 10 jaar gebeurd of veranderd op jouw werkterrein?Zoals veel collega's begon ik als ingenieur in het tijdperk van de verbrandingstechnologie en nu we overgaan op elektrisch rijden, beschouw ik die ervaring als zeer waardevol. Als we willen opschalen naar een volledig elektrische en klimaatneutrale toekomst, moeten we onze geschiedenis begrijpen. Het is niet eens zo lang geleden dat ik scheuren in zuigers analyseerde, ondersteboven was van turbotechnologieën of koppels en toerentallen berekende om te snappen welke motorgrootte het beste bij een bepaalde aandrijfcyclus zou passen. En dat deed ik allemaal om de brandstofefficiëntie te optimaliseren en de CO2-voetafdruk te verkleinen. Bij dit soort transformaties ontstaat er wrijving, maar wrijving is meestal een natuurlijk gevolg als iets in beweging moet komen.Wat stemt je hoopvol voor de toekomst?De laatste decennia heeft innovatie aangetoond hoe sterk de mensheid is als we onze krachten bundelen ten gunste van de planeet. En nu ik de sterke betrokkenheid zie van onze partners in het Polestar 0-project, ben ik ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om bergen te verzetten. Malcolm X zei ooit: "Als nu niet het moment is, wanneer dan wel? Als ik het niet doe, wie dan wel?" Volgens mij vat dit het goed samen. De wereld is op een punt aanbeland dat het niet langer oké is om aan de kant te blijven staan en te wachten op betere tijden. We moeten allemaal in actie komen en een steentje bijdragen aan een klimaatneutrale toekomst.* Een beoordeling die rekening houdt met de gevolgen in elke fase van de levenscyclus van een product, van de winning van de natuurlijke hulpbronnen en de verwerking ervan (cradle) tot en met de productie, het transport, het gebruik en uiteindelijk de verwijdering of recycling van het product (grave).

Gerelateerd

Tanja Sotka approaching her Polestar 2.

Beyond the Road: Tanja Sotka

Welkom bij onze derde aflevering van Beyond the Road, een reeks waarin we Polestar-eigenaren uit alle delen van de wereld hun verhaal laten vertellen. In deze aflevering ontmoeten we makelaar Tanja Sotka, die troost en zingeving vindt in de afgelegen en serene landschappen van Fins Lapland.